Highlight for Album: Reuniunea miniștrilor apãrãrii din statele membre ale NATO
(NATO Defence Ministers’ Meeting)
Highlight for Album: Întrevederea ºefului Statului Major General cu DCOM OPS RAF
Highlight for Album: Reuniune interministerialã la M.Ap.N.
(Inter-Ministerial Meeting at the Ministry of National Defence)
Album: Reuniunea miniștrilor apărării din statele membre ale NATO (NATO Defence Ministers’ Meeting)
Actualizat: 07/04/17
Contine: 9 poze.
Vizualizat: 1852 ori.
Album: Întrevederea șefului Statului Major General cu DCOM OPS RAF
Actualizat: 06/29/17
Contine: 4 poze.
Vizualizat: 1470 ori.
Highlight for Album: 26 iunie - Ziua Drapelului Naþional
Highlight for Album: Ediþia 2017 a cursului pentru jurnaliºtii care transmit din zone de conflict, la final
Highlight for Album: Vizita ministrului britanic al apãrãrii, la sediul M.Ap.N. (Visit of Michael Fallon, the British Secretary of State for Defence)
Album: 26 iunie - Ziua Drapelului Național
Actualizat: 06/26/17
Contine: 7 poze.
Vizualizat: 1337 ori.
Album: Ediția 2017 a cursului pentru jurnaliștii care transmit din zone de conflict, la final
Actualizat: 06/24/17
Contine: 7 poze.
Vizualizat: 1363 ori.
Highlight for Album: Miniștrii apãrãrii român și britanic, la Mihail Kogãlniceanu (Romanian and British Defence Ministers at Mihail Kogãlniceanu Air Base)
Highlight for Album: Exerciþiul multinaþional NOBLE JUMP 2017
Highlight for Album:       Academia Forþelor Terestre „Nicolae Bãlcescu” - 170 de ani de învãþãmânt militar
Album: Exercițiul multinațional NOBLE JUMP 2017
Actualizat: 06/14/17
Contine: 24 poze.
Vizualizat: 3072 ori.
Album: Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” - 170 de ani de învățământ militar
Actualizat: 06/13/17
Contine: 8 poze.
Vizualizat: 1333 ori.