Highlight for Album: Exerciþiul de nivel strategic „DACIA 2010” (Strategic Exercise "DACIA 2010")Highlight for Album: Exerciþii militare în Poligoanele Capu Midia ºi Mãlina
(Military exercises in Capu Midia and Mãlina Shooting Ranges)Highlight for Album: Ceremonia de încheiere a exerciþiului "Joint Task Force -East Rotation 09" (Closing Ceremony of "Joint Task Force -East Rotation 09")
Album: Exercițiul de nivel strategic „DACIA 2010” (Strategic Exercise "DACIA 2010")
Actualizat: 11/05/10
Contine: 21 poze.
Vizualizat: 9717 ori.
Highlight for Album: Exerciþiul comun româno-turc “ Airborne Commando 2009”
(Romanian-Turkish Joint Exercise " Airborne Commando 2009")Highlight for Album: Exerciþiul de zbor în comun româno-american "DACIAN THUNDER 2009" ("DACIAN THUNDER 2009" Romanian-American common flight exercise) Highlight for Album: Exerciþiul ROUEX 09 (ROUEX 09 exercise)
Album: Exercițiul ROUEX 09 (ROUEX 09 exercise)
Actualizat: 02/03/10
Contine: 4 poze.
Vizualizat: 6872 ori.
Highlight for Album: Exerciþiul româno-american "STRIKE LANCE 2009"  
 ("STRIKE LANCE 2009" US-Romanian exercise) Highlight for Album: Exerciþiu de instruire în comun româno-chinez "Friendship Action 2009" (Romanian-Chinese common training exercise "Friendship Action 2009")Highlight for Album: Trageri ale artileriºtilor în Poligonul Smârdan (Firings in Smardan Shooting Field)
Album: Exercițiul româno-american "STRIKE LANCE 2009" ("STRIKE LANCE 2009" US-Romanian exercise)
Actualizat: 02/03/10
Contine: 3 poze.
Vizualizat: 4068 ori.
Album: Trageri ale artileriștilor în Poligonul Smârdan (Firings in Smardan Shooting Field)
Actualizat: 02/03/10
Contine: 4 poze.
Vizualizat: 4386 ori.
Highlight for Album: Exerciþiul bilateral ROMANIAN EXPRESS 09 (ROMANIAN EXPRESS 09 bilateral exercise)Highlight for Album: EXERCIÞIUL WHITE CLOUD 08 ("WHITE CLOUD 08" Exercise)Highlight for Album: Exerciþiul "JACKAL STONE 09" ("JACKAL STONE 09" Exercise)
Album: Exercițiul bilateral ROMANIAN EXPRESS 09 (ROMANIAN EXPRESS 09 bilateral exercise)
Actualizat: 02/03/10
Contine: 17 poze.
Vizualizat: 5405 ori.
Album: EXERCIȚIUL WHITE CLOUD 08 ("WHITE CLOUD 08" Exercise)
Actualizat: 02/03/10
Contine: 7 poze.
Vizualizat: 4072 ori.
Album: Exercițiul "JACKAL STONE 09" ("JACKAL STONE 09" Exercise)
Actualizat: 02/03/10
Contine: 13 poze.
Vizualizat: 5733 ori.
Highlight for Album: Exerciþiu de desalinizare a apeiHighlight for Album: Exerciþiul "Joint Task Force- East Rotation 2009" ("Joint Task Force- East Rotation 2009" Official Opening)Highlight for Album: Militari români participã la exerciþiul multinaþional
“BALKAN GUARD 09”
Album: Exercițiu de desalinizare a apei
Actualizat: 02/03/10
Contine: 6 poze.
Vizualizat: 3125 ori.
Album: Militari români participă la exercițiul multinațional “BALKAN GUARD 09”
Actualizat: 02/03/10
Contine: 8 poze.
Vizualizat: 3776 ori.