Miniștrii Apărării Naționale (Ministers of National Defence)

Mircea Duºa, ministrul apãrãrii naþionale (Minister of National Defence) - 22.12.2012 - 17.11.2015

Mircea Dușa, ministrul apărării naționale (Minister of National Defence) - 22.12.2012 - 17.11.2015