Miniștrii Apărării Naționale (Ministers of National Defence)

Gheorghe Tinca, ministrul apãrãrii naþionale
(Minister of National Defence)
06.03.1994-12.12.1996

Gheorghe Tinca, ministrul apărării naționale
(Minister of National Defence)
06.03.1994-12.12.1996