Miniștrii Apărării Naționale (Ministers of National Defence)

Sorin Frunzãverde, ministrul apãrãrii naþionale
(Minister of National Defence)
13.03.2000-28.12.2000

Sorin Frunzăverde, ministrul apărării naționale
(Minister of National Defence)
13.03.2000-28.12.2000