Miniștrii Apărării Naționale (Ministers of National Defence)

Ioan Mircea Paºcu, ministrul apãrãrii naþionale
(Minister of National Defence)
28.12.2000-28.12.2004

Ioan Mircea Pașcu, ministrul apărării naționale
(Minister of National Defence)
28.12.2000-28.12.2004