Miniștrii Apărării Naționale (Ministers of National Defence)

Corneliu Dobriþoiu,
ministrul apãrãrii naþionale (Minister of National Defence)  07.05.2012 - 22.12.2012

Corneliu Dobrițoiu,
ministrul apărării naționale (Minister of National Defence) 07.05.2012 - 22.12.2012