Miniștrii Apărării Naționale (Ministers of National Defence)

Sorin Frunzãverde, ministrul apãrãrii 
(Minister of Defence)
25.10.2006-10.04.2007

Sorin Frunzăverde, ministrul apărării
(Minister of Defence)
25.10.2006-10.04.2007