Miniștrii Apărării Naționale (Ministers of National Defence)

Teodor Meleºcanu, ministrul apãrãrii
(Minister of Defence)
10.04.2007-22.12.2008

Teodor Meleșcanu, ministrul apărării
(Minister of Defence)
10.04.2007-22.12.2008