General Ioan Argetoianu
Ministru de Razboi (Minister of War)
29.03.1912-13.10.1912
Nicolae Filipescu
Ministru de Razboi (Minister of War)
29.12.1910-27.03.1912
General Gr. Crainiceanu
Sef al Marelui Stat Major (Chief of General Staff)
01.04.1907-01.11.1909
Ministru de Razboi (Minister of War)
01.11.1909-28.12.1910
General Ioan Argetoianu
Ministru de Razboi (Minister of War)
29.03.1912-13.10.1912
Vizualizat: 4388 ori.
Nicolae Filipescu
Ministru de Razboi (Minister of War)
29.12.1910-27.03.1912
Vizualizat: 4306 ori.
General Gr. Crainiceanu
Sef al Marelui Stat Major (Chief of General Staff)
01.04.1907-01.11.1909
Ministru de Razboi (Minister of War)
01.11.1909-28.12.1910
Vizualizat: 4460 ori.
Toma Stelian
Ministru de Razboi (Minister of War)
04.03.1909-31.10.1909
General Alexandru Averescu
Sef de Stat Major (Chief of General Staff)
18.11.1911-02.12.1913
Ministru de Razboi (Minister of War)
13.03.1906-03.03.1909
Prim-ministru (Prime Minister)
11.02.1918-18.03.1918;13.03.1920-17.12.1921;30.03.1926-04.06.1927
D.A.Sturza
Ministru de Razboi (Minister of War)
14.02.1901-21.12.1904
Prim-ministru (Prime Minister)
16.10.1895-03.12.1896;27.02.1901-04.01.1905;25.04.1907-09.01.1909
Toma Stelian
Ministru de Razboi (Minister of War)
04.03.1909-31.10.1909
Vizualizat: 4249 ori.
General Alexandru Averescu
Sef de Stat Major (Chief of General Staff)
18.11.1911-02.12.1913
Ministru de Razboi (Minister of War)
13.03.1906-03.03.1909
Prim-ministru (Prime Minister)
11.02.1918-18.03.1918;13.03.1920-17.12.1921;30.03.1926-04.06.1927
Vizualizat: 5480 ori.
D.A.Sturza
Ministru de Razboi (Minister of War)
14.02.1901-21.12.1904
Prim-ministru (Prime Minister)
16.10.1895-03.12.1896;27.02.1901-04.01.1905;25.04.1907-09.01.1909
Vizualizat: 4473 ori.
General Anton Berindei
Ministru de Razboi (Minister of War)
25.11.1896-10.04.1899
Constantin I.Stoicescu
Ministru de Razboi (Minister of War)
21.11.1896-24.11.1896
Constantin Poenaru
Sef al Marelui Stat Major (Chief of General Staff)
01.10.1898-01.04.1901
Ministru de Razboi (Minister of War)
12.06.1894-03.10.1895
General Anton Berindei
Ministru de Razboi (Minister of War)
25.11.1896-10.04.1899
Vizualizat: 4316 ori.
Constantin I.Stoicescu
Ministru de Razboi (Minister of War)
21.11.1896-24.11.1896
Vizualizat: 4170 ori.
Constantin Poenaru
Sef al Marelui Stat Major (Chief of General Staff)
01.10.1898-01.04.1901
Ministru de Razboi (Minister of War)
12.06.1894-03.10.1895
Vizualizat: 4159 ori.
Lascar Catargi
Ministru de Razboi (Minister of War)
22.02.1894-11.06.1894
Prim-ministru (Prime Minister)
23.05.1866-27.07.1866; 23.03.1871-16.04.1876;09.12.1891-16.11.1895
General Matei Vladescu
Ministru de Razboi (Minister of War)
05.11.1889-20.02.1891
General Constantin Barozzi
Sef al Marelui Stat Major (Chief of General Staff)
18.08.1877-20.10.1877;01.10.1895-01.10.1898
Ministru de Razboi (Minister of War)
23.03.1888-11.11.1888
Lascar Catargi
Ministru de Razboi (Minister of War)
22.02.1894-11.06.1894
Prim-ministru (Prime Minister)
23.05.1866-27.07.1866; 23.03.1871-16.04.1876;09.12.1891-16.11.1895
Vizualizat: 4196 ori.
General Matei Vladescu
Ministru de Razboi (Minister of War)
05.11.1889-20.02.1891
Vizualizat: 4439 ori.
General Constantin Barozzi
Sef al Marelui Stat Major (Chief of General Staff)
18.08.1877-20.10.1877;01.10.1895-01.10.1898
Ministru de Razboi (Minister of War)
23.03.1888-11.11.1888
Vizualizat: 4298 ori.