Maior Dimitrie Lecca      Ministru de razboi (Minister of War) 11,02,1866-10,05,1866; 11.07.1879-28.04.1880
General Alexandru Anghelescu
Ministru de Razboi (Minister of War)
21.02.1886-04.11.1887
Colonel Alexandru Solomon
Ministru de razboi (Minister of War)
30.01.1866-10.02.1866
Maior Dimitrie Lecca Ministru de razboi (Minister of War) 11,02,1866-10,05,1866; 11.07.1879-28.04.1880
Vizualizat: 5101 ori.
General Alexandru Anghelescu
Ministru de Razboi (Minister of War)
21.02.1886-04.11.1887
Vizualizat: 5208 ori.
Colonel Alexandru Solomon
Ministru de razboi (Minister of War)
30.01.1866-10.02.1866
Vizualizat: 5250 ori.
General Savel Manu 
Ministru de razboi (Minister of War)
12.04.1864-29.01.1866
Printul Ioan Gr. Ghica
Ministru de razboi (Minister of War)
19.07.1861-29.09.1862; 11.05.1866-05.08.1866
Prim-ministru (Prime Minister)
23.02.1866-23.05.1866; 27.07.1866-13.03.1867; 30.12.1870-23.03.1871
Colonel Ioan Ghica
Ministru de razboi (Minister of War)
11.07.1861-18.07.1861
General Savel Manu
Ministru de razboi (Minister of War)
12.04.1864-29.01.1866
Vizualizat: 5255 ori.
Printul Ioan Gr. Ghica
Ministru de razboi (Minister of War)
19.07.1861-29.09.1862; 11.05.1866-05.08.1866
Prim-ministru (Prime Minister)
23.02.1866-23.05.1866; 27.07.1866-13.03.1867; 30.12.1870-23.03.1871
Vizualizat: 5406 ori.
Colonel Ioan Ghica
Ministru de razboi (Minister of War)
11.07.1861-18.07.1861
Vizualizat: 5534 ori.
General Stefan Falcoianu
Sef al Marelui Stat Major (Chief of General Staff)
20.10.1877-1878; 15.04.1883-23.05.1884; 13.01.1886-18.06.1894
Ministru de Razboi (Minister of War)
23.06.1884-12.01.1886
General Alexandru Iacovache
Ministru de razboi (Minister of War)
12.10.1863-11.04.1864
Colonel Samasescu Istratie 
Sef al Statului Major General (Chief of General Staff)
29.01.1860-30.05.1860
Ministru de razboi (Minister of War)
17.04.1861-10.07.1861
General Stefan Falcoianu
Sef al Marelui Stat Major (Chief of General Staff)
20.10.1877-1878; 15.04.1883-23.05.1884; 13.01.1886-18.06.1894
Ministru de Razboi (Minister of War)
23.06.1884-12.01.1886
Vizualizat: 5159 ori.
General Alexandru Iacovache
Ministru de razboi (Minister of War)
12.10.1863-11.04.1864
Vizualizat: 6576 ori.
Colonel Samasescu Istratie
Sef al Statului Major General (Chief of General Staff)
29.01.1860-30.05.1860
Ministru de razboi (Minister of War)
17.04.1861-10.07.1861
Vizualizat: 5341 ori.
General Nicolae Golescu
Ministru de razboi (Minister of War)
28.05.1860-28.07.1860
Prim-ministru (Prime Minister)
03.05.1868-28.11.1868;
16.04.1876-08.05.1876;
05.03.1891-09.12.1891
General Ion Emanoil Florescu 
Sef al statului Major General (Chief of General Staff)
30.05.1860-30.08.1860; 21.04.1864-01.05.1866
Ministru de razboi (Minister of War) 
28.11.1858-27.05.1860; 30.08.1862-11.10.1863; 14.03.1871-26.04.1876
Prim-ministru (Prime Minister)
09.05.1876-05.08.1876; 09.12.1891-16.10.1895
General Gheorghe Adrian
Ministru de Razboi (Minister of War)
28.07.1860-16.04.1861; 27.07.1860-16.04.1861; 24.05.1867-11.08.1868
General Nicolae Golescu
Ministru de razboi (Minister of War)
28.05.1860-28.07.1860
Prim-ministru (Prime Minister)
03.05.1868-28.11.1868;
16.04.1876-08.05.1876;
05.03.1891-09.12.1891
Vizualizat: 5938 ori.
General Ion Emanoil Florescu
Sef al statului Major General (Chief of General Staff)
30.05.1860-30.08.1860; 21.04.1864-01.05.1866
Ministru de razboi (Minister of War)
28.11.1858-27.05.1860; 30.08.1862-11.10.1863; 14.03.1871-26.04.1876
Prim-ministru (Prime Minister)
09.05.1876-05.08.1876; 09.12.1891-16.10.1895
Vizualizat: 5966 ori.
General Gheorghe Adrian
Ministru de Razboi (Minister of War)
28.07.1860-16.04.1861; 27.07.1860-16.04.1861; 24.05.1867-11.08.1868
Vizualizat: 5564 ori.