Ministerul Apărării Naţionale este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, prin care este condusă activitatea în domeniul apărării naţionale, potrivit prevederilor legii şi strategiei de securitate naţională, pentru garantarea suveranităţii, independenţei şi unităţii statului, integrităţii teritoriale a ţării şi democraţiei constituţionale.

Ministerul Apărării Naţionale răspunde în faţa Parlamentului, a Guvernului şi a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării pentru modul de aplicare a prevederilor Constituţiei, a celorlalte acte normative în vigoare, a hotărârilor Guvernului şi ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, precum şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte, în domeniul său de activitate.


LEGE nr. 346 din 21 iulie 2006 republicată în data de 2 noiembrie 2017.pdf
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale


LEGE nr. 186 din 26 mai 2009 .pdf
privind aprobarea O.U.G. nr. 221 din 23.12.2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale


O.U.G. nr. 221 din 23 decembrie 2008 .pdf
pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale


LEGE nr.121 din 15 iunie 2011 .pdf
privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român

 


Atribuţiile Ministerului Apărării Naţionale

 


Strategia naţională de apărare a ţării (.pdf)

 


Strategia de transformare a Armatei României

 


Carta albă a apărării