SITUAŢIA CHELTUIELILOR DE CAPITAL

Lista programelor/obiectivelor de investiţii proiectate şi finanţate în anii 2012 - 2013 de Ministerul Apărării Naţionale din fonduri bugetare naţionale (pdf)