Solicitare informatii.Legislatie

Numele şi prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001

- Mr. Toma Anemona
- F.P. Sîrbu Veronica
- F.P. Vlădescu Cătălina
    

Telefon: 021-402.34.00 interior 1011/614
Fax:  021-319.56.98
E-mail:Formular pentru solicitare în baza legii 544/2001
(.doc)


Modalităţi  de contestare a deciziei instiţutiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public


- Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (1) (.doc)
- Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (2) (.doc)Lista documentelor de interes public
(.doc)