Solicitare informatii.Legislatie

Numele şi prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001

- Mr. Toma Anemona
- F.P. Sîrbu Veronica
- F.P. Vlădescu Cătălina
    

Telefon: 021-402.34.00 interior 1011/614
Fax:  021-319.56.98
E-mail:

Formular pentru solicitare în baza legii 544/2001(.doc)

Modalităţi  de contestare a deciziei instiţutiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public

- Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (1) (.doc)
- Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (2) (.doc)

Lista documentelor de interes public (.doc)