Corpul de control şi inspecţie a luat fiinţă la data de 20.02.2007 prin comasarea Inspectoratului General al Ministerului Apărării Naţionale cu Corpul de control, fiind continuatorul instituţiei "Inspectorului General în Armata României" înfiinţată la 1 aprilie 1910, prin înaltul Decret Regal nr. 1217, semnat de regele Carol I. Potrivit acestui document, primul inspector general al armatei a fost numit FERDINAND I, prinţul moştenitor al tronului României, general de divizie, comandant al Corpului II Armată şi inspector al cavaleriei. 

Domeniile de activitate, conform prevederilor art.16 din Legea nr. 346 din 21 iulie 2006 cu modificările şi completările ulterioare privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, sunt următoarele:

 

  1) Corpul de control şi inspecţie elaborează cadrul general de reglementare a activităţilor de inspecţie şi control în Ministerul Apărării Naţionale, conduce şi execută operativ evaluarea sistemică a organismului militar prin inspecţii, asigură managementul planificării şi monitorizării activităţilor de inspecţie şi control în armată şi exercită atribuţii specifice de control în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.

   

  2) Corpul de control şi inspecţie investighează/verifică, la ordin, problematici necesare informării conducerii ministerului pentru fundamentarea deciziilor, aspecte referitoare la respectarea codurilor de conduită etică de către personalul Ministerului Apărării Naţionale, precum şi petiţii/memorii/rapoarte adresate ministerului sau ministrului apărării naţionale.

   

  3) Corpul de control şi inspecţie elaborează politici şi reglementări specifice Ministerului Apărării Naţionale în domeniul protecţiei mediului şi celui al securităţii şi sănătăţii în muncă, coordonează, monitorizează şi controlează integrarea/aplicarea acestora în armată.


   

   

  Conducere:

   

  General de brigadă dr. DORINEL DUICAN - Şeful Corpului de control şi inspecţie 

  Colonel FLORIN-ADRIAN OBREJA - locţiitorul Şefului Corpului de control şi inspecţie   Organizare:


  - Serviciul inspecţii operative;
  - Serviciul control operativ;
  - Serviciul prevenire şi protecţie;
  - Structuri de sprijin.

   

   

  Contact:


  Adresa: Str. Institutul Medico - Militar, nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti ;
  Telefon / fax : 021-311.11.70; STAR : 1040/260;
  E-mail: corpcontrolinspectie@mapn.ro

   

   

  Program de audienţe:


  Şeful Corpului de control şi inspecţie: miercuri - 14.00-16.00
  Locţiitorul Şefului Corpului de control şi inspecţie: joi - 14.00-16.00

   

   

  Responsabil cu activitatea de relaţii publice:

   

  Colonel Dragoș BĂRBULESCU, telefon /fax: 021-314.98.36; STAR:1040/220.