Informaţii cu caracter general

Conducere

Organizare

Link către site-ul Casei de Pensii Sectorială

Contact

 Informaţii cu caracter general


         Direcţia generală financiar-contabilă realizează managementul activităţii financiar-contabile, elaborează concepţia privind organizarea sistemului de ordonatori de credite în cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi asigură îndeplinirea sarcinilor financiar-contabile ce revin ministrului apărării naţionale în calitate de ordonator principal de credite, precum şi execuţia bugetului propriu al acestuia.


         Pentru realizarea acestor obiective, Direcţia generală financiar-contabilă desfăşoară activităţi specifice în următoarele domenii:

 

a) elaborarea, aprobarea şi actualizarea bugetelor;

b) organizarea sistemului de finanţare, monitorizarea şi finanţarea execuţiei bugetare; analiza financiar-contabilă a datelor şi informaţiilor cuprinse în documentele de execuţie bugetară şi în situaţiile financiare întocmite de ordonatorii de credite din finanţarea nemijlocită a ordonatorului principal de credite, întocmirea situaţiilor financiare ale Ministerului Apărării Naţionale şi susţinerea acestora la Ministerul Finanţelor Publice;

c) organizarea şi conducerea contabilităţii, potrivit legii, la nivelul ordonatorului principal de credite; gestiunea sistemului de salarizare a personalului Ministerului Apărării Naţionale, monitorizarea şi controlul aplicării prevederilor legale privind sistemul de salarizare a personalului, precum şi îndrumarea activităţilor de punere în practică a legislaţiei fiscale;

d) gestiunea sistemului de declarare a obligaţiilor de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi a evidenţei nominale a personalului militar şi civil asigurat;

e) stabilirea şi plata drepturilor bănești, în lei şi valută, ale personalului trimis în misiune permanentă sau temporară în străinătate, decontarea cheltuielilor precum şi asigurarea fondurilor financiare necesare întreţinerii şi funcţionării misiunilor permanente în străinătate; plata contribuţiilor şi cotizaţiilor la organismele internaţionale care, potrivit legii, se suportă din bugetul Ministerului Apărării Naţionale;

f) asigurarea plăţii cheltuielilor cu drepturile bănești pentru personalul propriu și pentru cel al structurilor ale căror cheltuieli cu drepturile bănești se suportă din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite;

g) asigurarea plăţii obligațiilor bănești stabilite prin hotărârile judecătorești care privesc Direcția generală financiar-contabilă și structurile centrale din asigurarea financiară a Direcției generale financiar-contabile, ale căror comandanți/șefi nu au calitatea de ordonator de credite, precum și plata despăgubirilor civile cu executare succesivă acordate persoanelor fizice prin hotărârile judecătorești în care Ministerul Apărării Naționale are calitatea de parte responsabilă civilmente sau comitent;

h)  elaborarea metodologiei managementului financiar-contabil în Ministerul Apărării Naţionale;

i) coordonarea controlului financiar preventiv propriu, îndrumarea metodologică, verificarea şi monitorizarea modului de organizare şi desfăşurare a activităţii de control financiar preventiv propriu şi de aplicare în structurile Ministerului Apărării Naţionale a prevederilor actelor normative privind controlul financiar preventiv propriu;

j) proiectarea şi dezvoltarea de aplicaţii informatice în domeniul financiar-contabil, administrarea şi mentenanţa acestora.

 

 

 

Conducere

 

General maior dr. Florin JIANU- şeful Direcţiei generale financiar-contabile

Colonel Stănică TUDORIE – locțiitorul șefului Direcției generale financiar-contabile
Colonel Dragoș LUCAN- directorul Direcției generale financiar-contabile

 Organigramă

OrganizareContact- Adresa : strada Drumul Taberei nr. 7B;

- Telefon:  021.318.58.58,  interior 2255 - responsabil cu difuzarea informațiilor publice;

-  Fax: 021.319.60.32;

- E-mail de contact(pentru corespondența curentă adresată instituției) - contact_dfc@mapn.ro
- E-mail pentru petitii adresate Direcției generale financiar-contabile - petitii_dfc@mapn.ro


Program de audienţe


- Şeful Direcţiei generale financiar-contabile: joi, între orele 14:30-15:30;
- Locţiitorul şefului Direcţiei generale financiar-contabile: miercuri, între orele 14:30-15:30;
- Directorul Direcţiei generale financiar-contabile: luni, între orele 14:30-15:30.