General maior dr. Florin JIANU

Şeful Direcţiei generale financiar-contabile


 


 

 

 

 


NAŢIONALITATE

Română

 

 

DATA NAŞTERII

21.03.1965

 

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

 • 15.09.1986-01.05.1991 - Ofiţer cu activitatea financiară (contabil şef)  la U.M. 01842 Boteni;
 • 01.05.1991 – 01.10.1998 şi 01.08.2000- 25.07.2001 – Ofiţer 2 cu activitatea financiară (contabil şef) la U.M. 01966 Clinceni;
 • 25.07.2001 - 11.05.2004 – ofiţer specialist în Biroul metodologie financiar-contabilă la  Direcţia financiar-contabilă;
 • 11.05.2004 – 15.06.2005 - şef  Birou avize, control şi îndrumare la  Direcţia financiar-contabilă;
 • 15.06.2005 – 03.09.2012 - şef Secţie finanţare, execuţie bugetară, analiză economică şi financiar-contabilă la  Direcţia financiar-contabilă;
 • 03.09.2012 – 02.12.2013  locţiitorul şefului Direcţiei financiar contabile;
 • 02.12.2013 –01.03.2014 împuternicit şef DFC;
 • 01.03.2014 – prezent şef al DGFC .

 

Participări la exerciţii şi misiuni internaţionale:

 • martie – iulie 2003, reprezentant al Ministerului Apărării Naţionale la exerciţiul internaţional „Cornerstone 2003”- România;
 • mai 2005 - Seminarul financiar al Grupului de Pregătire NATO(NTG) - Subgrupul Financiar (FSG) – Bucureşti, România;
 • septembrie 2007 – „Seminarul financiar al Grupului de Pregătire NATO (NTG) - Subgrupul Financiar (FSG) – Bedrikov, Cehia;
 • misiuni bilaterale: China – 2004; Bulgaria-2005; Azerbaidjan-2006; Canada -2007.

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 • 1979-1983 – Liceul militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia
 • 1983-1986 - Şcoala Militară de Ofiţeri – „Nicolae Bălcescu”- specialitatea Finanţe;
 • 1989 Curs de specializare pentru ofiţerii cu activitatea financiară.
 • 1993 – Curs de specializare pentru ofiţerii cu activitatea financiară.
 • 1998-2000 - Academia de Înalte Studii Militare, specialitatea „Conducere economico-financiară”; - şeful promoţiei 2000 - „Mihai Viteazul”;
 • 2007-2011 Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” studii doctorale – specialitatea ştiinţe militare şi informaţii;
 • Doctor în ştiinţe militare de la 21.12.2011;
 • Curs „Managementul riscurilor”- Ministerul Economiei şi Finanţelor-2007;
 • Curs „Stabilirea indicatorilor relevanţi pentru obiectivele instituţiilor publice” – Ministerul Finanţelor Publice – 2010;
 • Curs „Elaborarea şi interpretarea indicatorilor de performanţă specifici standardelor controlului intern managerial”- Ministerul Finanţelor Publice - 2010;

 

 

 

LIMBA MATERNĂ

Română

 

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Limba rusă – satisfăcător;
Limba engleză – satisfăcător.


  

 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE ORGANIZATORICE

Bun organizator, cu deprinderi de a planifica, coordona, evalua, desfăşura şi conduce activitatea altor persoane sau structuri organizatorice.
Capacitate de a promova lucrul în echipă şi principialitatea şi corectitudinea în relaţiile inter-personale.
Loial şi devotat structurii organizatorice şi instituţiei din care face parte.
Spirit de iniţiativă şi observaţie, capacitate de analiză şi sinteză. 
Deschis spre nou, puternic spirit anticipativ.      

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE TEHNICE

Posibilitatea de redactare a unui text cu ajutorul calculatorului, de a lucra cu baze de date.