Directia generala de informatii apararii asigura obtinerea, prelucrarea, verificarea, stocarea si valorificarea informatiilor si datelor referitoare la factorii de risc si amenintarile interne si externe, militare si nonmilitare, care pot afecta securitatea nationala în domeniul militar, coordoneaza aplicarea masurilor contrainformative si cooperarea atât cu serviciile/structurile departamentale nationale si de informatii, cât si cu cele ale statelor membre ale aliantelor, coalitiilor si organizatiilor internationale la care România este parte si asigura securitatea informatiilor clasificate nationale, NATO si Uniunea Europeana la nivelul Ministerului Apararii.

Personalul Directiei generale de informatii a apararii îsi desfasoara activitatea deschis sau acoperit, în raport cu nevoile de realizare a securitatii nationale în domeniul militar. Pentru culegerea de informatii în teatrele de operatii si pentru lupta împotriva terorismului, Directia generala de informatii a apararii poate avea în subordine structuri combatante.

Directia generala de informatii a apararii este condusa de un director general, cadru militar în activitate. Directorul general este numit de catre ministrul apararii, cu aprobarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii. Functia de director general este asimilata functiei de secretar de stat.

Unele categorii de tehnica si bunuri specifice se achizitioneaza, în conditiile legii, prin structuri specializate proprii, de la parteneri interni sau externi.