Colonel dr. Elena-Gabriela SÎRBU

Locțiitorul șefului Direcţiei generale juridice


 


Date personale:


Data naşterii: 05.09.1963;
Locul naşterii: Localitatea Orăștie, judeţul Hunedoara;
Naţionalitate: Română.

 

 

Educaţie şi formare:


2017 – Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă în domeniul securității naționale „Probleme actuale ale securității naţionale” Colegiul Naţional de Apărare;
2016 – Doctor în ştiinţe militare şi informaţii Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”;
2011-2012 – Curs de pregătire a personalului didactic nivel I, II Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” București / MECTS – Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației;
2008 – Curs de perfecționare postuniversitară în domeniul management educațional militar - Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”;
2007 - Curs Militar Internaţional de Dreptul Conflictelor Armate, Sanremo, Italia;
2006 – Curs intensiv de învățare a limbii engleze;
2004-2006 – Masterat Drept Comunitar, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de drept;
2004 – Curs pentru consilieri în Dreptul Conflictelor Armate, Institutul Regal Superior de Apărare, Belgia;
2003 – Curs MS OFFCE, modulul I, Statul Major al Forțelor Terestre;
2001 – Curs de limbă franceză – Canada, Saint Jean;
1994-1995 – Curs de limbă franceză - Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”;
1992-1993 – Curs post-universitar de relații internaționale și drept internațional umanitar, Universitatea București;
1986-1991 – Studii universitare de lungă durată - Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti;
1983-1986 – Şcoala militară de ofiţeri activi „Nicolae Bălcescu”, Sibiu;
1978-1982 – Liceul de Filologie Istorie „Ion Creangă”.

 

 

Experienţă profesională:


din 02.2017 – locţiitorul şefului Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică;
12.2016 – 02.2017 – Împuternicit locţiitorul şefului Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică;
2010 – 2016 șef serviciu procese, Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică;
2007 – 2010 – șef secție procese București, Direcţia legislaţie şi asistenţă juridică;
2004 – şef Birou litigii de drept public (și consilier juridic principal), Direcţia legislaţie şi asistenţă juridică;
2004 – ofițer specialist (consilier juridic șef) Secția procese, Direcția juridică;
2001 – 2003 – ofițer specialist (consilier juridic şef) Secția procese / Direcția juridică;
                     – consilier juridic principal – Secția activitate procesuală / Direcţia legislativă şi contencios;
2000 – ofițer specialist – Secția acorduri / Direcția Relații Militare Internaționale;
2000 – consilier juridic – compartimentul juridic Departamentul pentru Politica de Apărare;
1998-1999 – consilier juridic Secția activitate procesuală și coordonare, Direcţia legislativă şi contencios; 
1997-1998 – consilier juridic în Biroul de activitate legislativă / Direcţia legislativă şi contencios;
1991-1997 – ofiţer 2 în Secția de istorie militară contemporană / Muzeul Militar Național;
1990 – Comandant companie infanterie cadre Regimentul 1 Mecanizat; 
1990 – ofițer 4 Regimentul 1 Mecanizat;
1983-1990 – comandant pluton / Statul Major de pregătire militară a studentelor de pe lângă Universitatea București.

 


 
Distincţii şi decoraţii:


2016 – Emblema de merit „Ştiinţă Militară” clasa I;
2015 – Emblema de Merit în Serviciul Armatei României clasa a III-a;
2008 – Semnul Onorific „În Serviciul Patriei“ pentru 25 ani de activitate;
2007 – Emblema de onoare a Armatei României;
2003 – Semnul Onorific „În Serviciul Patriei“ pentru 20 ani de activitate;
1998 – Semnul Onorific „În Serviciul Patriei“ pentru 15 ani de activitate.

 

 

Limbi străine cunoscute:


Franceză – foarte bine 
Engleză - bine