Secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul
şi informare publică

Nicolae Nasta

Locţiitor al şefului Departamentului pentru
relaţia cu Parlamentul şi informare publică
domnul General de brigadă doctor Constantin ZANFIR
curriculum vitae
declaraţia de avere şi de interese