transpixel
transpixel Întâlnirea ministrului apãrãrii naționale cu reprezentanții Alianței Sindicatelor din Industria de Apãrare și Aeronauticã. 
21 Mai 2020 transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Întâlnirea ministrului apãrãrii naționale cu reprezentanții Alianței Sindicatelor din Industria de Apãrare și Aeronauticã. 
21 Mai 20202 transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Întâlnirea ministrului apãrãrii naționale cu reprezentanții Alianței Sindicatelor din Industria de Apãrare și Aeronauticã. 
21 Mai 20203 transpixel
transpixel
Întâlnirea ministrului apărării naționale cu reprezentanții Alianței Sindicatelor din Industria de Apărare și Aeronautică.
21 Mai 2020
Întâlnirea ministrului apărării naționale cu reprezentanții Alianței Sindicatelor din Industria de Apărare și Aeronautică.
21 Mai 20202
Întâlnirea ministrului apărării naționale cu reprezentanții Alianței Sindicatelor din Industria de Apărare și Aeronautică.
21 Mai 20203
transpixel
transpixel Întâlnirea ministrului apãrãrii naționale cu reprezentanții Alianței Sindicatelor din Industria de Apãrare și Aeronauticã. 
21 Mai 2020 transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Întâlnirea ministrului apãrãrii naționale cu reprezentanții Alianței Sindicatelor din Industria de Apãrare și Aeronauticã. 
21 Mai 2020 transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Întâlnirea ministrului apãrãrii naționale cu reprezentanții Alianței Sindicatelor din Industria de Apãrare și Aeronauticã. 
21 Mai 2020 transpixel
transpixel
Întâlnirea ministrului apărării naționale cu reprezentanții Alianței Sindicatelor din Industria de Apărare și Aeronautică.
21 Mai 2020
Întâlnirea ministrului apărării naționale cu reprezentanții Alianței Sindicatelor din Industria de Apărare și Aeronautică.
21 Mai 2020
Întâlnirea ministrului apărării naționale cu reprezentanții Alianței Sindicatelor din Industria de Apărare și Aeronautică.
21 Mai 2020
transpixel
transpixel Întâlnirea ministrului apãrãrii naționale cu reprezentanții Alianței Sindicatelor din Industria de Apãrare și Aeronauticã.
21 Mai 2020 transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Întâlnirea ministrului apãrãrii naționale cu reprezentanții Alianței Sindicatelor din Industria de Apãrare și Aeronauticã.
21 Mai 2020 transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Întâlnirea ministrului apãrãrii naționale cu reprezentanții Alianței Sindicatelor din Industria de Apãrare și Aeronauticã.
21 Mai 2020 transpixel
transpixel
Întâlnirea ministrului apărării naționale cu reprezentanții Alianței Sindicatelor din Industria de Apărare și Aeronautică.
21 Mai 2020
Întâlnirea ministrului apărării naționale cu reprezentanții Alianței Sindicatelor din Industria de Apărare și Aeronautică.
21 Mai 2020
Întâlnirea ministrului apărării naționale cu reprezentanții Alianței Sindicatelor din Industria de Apărare și Aeronautică.
21 Mai 2020