Politica adoptată de M.Ap.N. cu privire la reţelele de socializare

1. Politica de confidenţialitate

 1. Informaţiile prezentate pe acest site sunt considerate a fi de interes public şi pot fi distribuite sau copiate, cu excepţia cazurilor în care există specificaţii pentru interzicerea acestora.
 2. Acord de confidenţialitate – Dacă utilizatorul doreşte să ne furnizeze detalii personale – ca de exemplu completarea unui formular de contactare cu adresa de e-mail sau personală  vom utiliza acele informaţii pentru a-i răspunde mesajului sau cererii acestuia. Vom distribui informaţiile dumneavoastră personale altei instituţii sau agenţii guvernamentale numai dacă cererea dumneavoastră are legătură/se referă la aceasta sau daca legea stipulează astfel. Nu creăm niciodată profile individuale şi nu le furnizăm altor organizaţii. Site-ul www.mapn.ro nu colectează niciodată informaţii în scopuri comerciale. În cazul în care trebuie să furnizaţi o adresă de e-mail sau adresa personală pentru a primi un răspuns altul decât cele generate automat la întrebările sau comentariile dumneavoastră, vă recomandăm să NU furnizaţi alte date cu caracter personal, mai ales codul numeric personal. Oficiul de Administrare al CNP-urilor oferă şi alte specificaţii  cu privire la cazurile în care furnizăm/nu furnizăm codul numeric personal.
 3. Avem o varietate de măsuri de securitate de ordin fizic, electronic şi procedural pentru a proteja informaţiile dumneavoastră personale. Din motive de securitate a site-ului cât şi pentru a ne asigura că acest serviciu este furnizat tuturor utilizatorilor, acest sistem informatic utilizează programe-control pentru a monitoriza traficul în reţea în vederea identificării încercărilor neautorizate de încărcare sau modificare a informaţiilor sau care ar cauza stricăciuni.
 4. Cu excepţia cazurilor în care sunt făcute investigaţii autorizate pentru  a monitoriza dacă legea este respectată, nu vor exista încercări de a identifica utilizatorii sau modul de utilizare al site-ului. Înregistrările activităţilor utilizatorilor în reţea nu au alte scopuri decât cele enumerate anterior şi sunt programate a fi distruse în mod regulat.
 5. Încercările neautorizate de încărcare sau modificare a datelor în cadrul acestui serviciu sunt strict interzise şi vor fi pedepsite conform stipulărilor din cadrul normativelor în vigoare.
 6. Dacă aveţi întrebări sau remarci cu privire la informaţiile prezentate aici, vă rugăm să ni le adresaţi prin intermediul adresei de email oficială a M.Ap.N., retelesocializare@mapn.ro.

2. Utilizarea tehnologiei de măsurare şi personalizare

     MApN nu utilizează informaţiile asociate profilelor de navigare pentru a monitoriza activitatea utilizatorilor pe Internet în afara website-urilor administrate de instituţia în cauză şi nici nu furnizează datele obţinute prin intermediul acestor tehnologii altor departamente sau agenţii fără a avea acordul explicit al utilizatorului. DIRP nu menţine o bază de date cu informaţiile obţinute din utilizarea profilelor de navigare.

     Profilele de navigare sunt activate implicit pentru a optimiza funcţionarea website-ului şi a personaliza experienţa utilizatorului. Utilizatorii pot alege să nu accepte folosirea acestor profile de navigare schimbându-şi setările din cadrul programului de navigare al computerului personal. Website-ul furnizează instrucţiuni cu caracter general privitoare la opţiunea utilizatorului de a alege să nu folosească profilele de navigare sau alte tehnologii de măsurare şi personalizare utilizate în mod normal pe site. Chiar dacă aleg să nu folosească aceste profile de navigare, utilizatorii pot totuşi să acceseze informaţii sau să utilizeze servicii similare; totuşi, perioada de navigare sau interacţionare cu website-ul se poate mări dacă utilizatorului i se cere în mod repetat să furnizeze anumite informaţii.


3. Utilizarea website-urilor şi aplicaţiilor terţe

     Site-urile şi aplicaţiile terţe care nu sunt deţinute, operate sau controlate de către MApN sunt parte integrantă a operaţiilor efectuate în cadrul reţelei Internet şi utilizate pentru a spori comunicarea oficială. Aceste capabilităţi includ servicii în reţea, servicii de sharing media, enciclopedii, încapsulări de date. Aceste site-uri pot stoca Informaţiile de Identificare ale Utilizatorilor (IIU-urile) şi le furnizează DIRP şi altor utilizatori cu acceptul acestora. Aceste IIU-uri nu sunt stocate la cererea sau furnizate în mod special de DIRP. MApN nu adună, păstrează, transmite sau utilizează aceste IIU-uri în alte scopuri decât în cel pentru care este pus la dispoziţia tuturor utilizatorilor.

4. Restricţionări/Politica de utilizare

Comentarii şi răspunsuri

     Comentariile şi alte răspunsuri solicitate de utilizatori sunt binevenite şi încurajate pentru toate site-urile aflate în administrarea DIRP. Conţinutul generat de comentariile utilizatorilor ce apare pe site-urile nostre nu este redactat/postat de noi; totuşi, acestea sunt discuţii moderate iar conţinutul acestora va fi revizuit din punct de vedere al conformităţii înainte de a fi postat pe site. Vom şterge şi refuza să postăm orice text care conţine:

 • elemente cu caracter profan
 • elemente cu conţinut sexual
 • materiale ce conţin violenţă, elemente deranjante sau cu caracter jignitor
 • limbaj vulgar sau injurios
 • ură şi limbaj ofensiv îndreptate către o anumită rasă
 • atacuri la persoană de orice fel
 • mesaje nedorite sau nesolicitate
 • alte linkuri tendentioase sau de natura sa viruseze utilizatorii retelei
 • reclame pentru anumite produse sau servicii.
 • În cazurile în care nu este posibilă revizuirea conţinutului materialului (rezultat în urma comentariilor utilizatorilor) înainte de fi postat pe site, aceasta se va face imediat după apariţia materialului în cauză.

  5. Link-uri externe

      Apariţia link-urilor externe nu înseamnă că MApN aprobă sau sprijină respectivele site-uri sau informaţiile, produsele sau serviciile conţinute de acestea. Pentru alte activităţi decât cele autorizate, ca de exemplu site-uri referitoare la schimburi cu caracter militar, sau starea de spirit, calitatea vieţii şi recreerea personalului DIRP nu deţine controlul asupra materialului editat care poate fi postat în aceste locaţii.
       Toate link-urile furnizate sunt în concordanţă cu misiunea DIRP şi activitatea de informare şi relaţii publice din domeniul apărării.
       Includerea link-urilor externe şi a referinţelor în cadrul conţinutului generat de utilizator  nu înseamnă că au acordul sau sprijinul MApN. Mai mult, comunicarea din cadrul acestor reţele de socializare nu constituie o înştiinţare oficială sau remarci la adresa MApN sau vreunui angajat sau oficial al acestei instituţii.
       Scopul acestor reţele de socializare este de a încuraja familiarizarea publicului intern şi extern cu activităţile şi evenimentele din MApN. Încurajăm astfel participarea activă a tuturor vizitatorilor.