Adrian ȚUȚUIANU
Ministrul Apărării Naţionale

 

 

Date personale

- Naţionalitatea: română

 


Educaţie şi formare


- 2010: certificat de absolvire - Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" - Colegiul Naţional de Apărare;
- 1998 – 2006: diplomă de doctor - Universitatea Bucureşti – Facultatea de Drept comercial;
- 2003 – 2004: diplomă de master - Institutul Naţional de Administraţie - Managementul Afacerilor Publice Europene;
- 1992 – 1993: diplomă de licență - Universitatea Bucureşti – Facultatea de Drept - Licenţiat:  Ştiinţe juridice;
- 1984 – 1988: diplomă de licență - Universitatea Bucureşti – Facultatea de Drept - Licenţiat:  Drept economic şi administrativ;
- 1979 – 1983: diplomă de bacalaureat - Liceul de chimie, nr.3 Câmpulung Muscel; Profil: Industrial, Specializare: Chimie.

 

 

Experienţa profesională

 

- 2000 – prezent: Lector/Conferențiar universitar doctor, Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative;
- decembrie 2016: Senator, Secretar al Biroului Permanent al Senatului;
                            Preşedinte, Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI;
                            Membru, Comisia de anchetă pentru alegerile prezidenţiale din 2009;
- iunie 2012 - decembrie 2016: Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa;
- noiembrie 2008 – iunie 2012: Senator, Senatul României;
- 2011 – 2012: Secretar al Biroului Permanent al Senatului României;
- 2009 – 2012: Membru în Comisia Juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări;
- 2008 – 2009: Membru în Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii;
- 2008 – 2010: Vicepreşedinte al Comisiei pentru Regulament;
- Membru al Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului;
- 2004 – 2008: Consilier judeţean, Consiliul Judeţean Dâmboviţa;
- Preşedintele Comisiei Juridice, de contencios, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de etică, litigii, protecţie civilă, relaţii externe cu autorităţi şi organisme similare din alte ţări;
- 2010 – 2012: Mediator (2012-prezent – suspendat din activitate);
- 2009 – 2012: Practician în reorganizare şi lichidare judiciară, Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România;
- 2012 – prezent: Practician în reorganizare şi lichidare judiciară – suspendat din activitate;
- 2009 – 2012: Avocat, Baroul Dâmboviţa, SCA Ţuţuianu, Stan şi Asociaţii;
- 1999 – 2009: Avocat, Baroul Dâmboviţa, Cabinete Asociate de Avocaţi  Adrian Chiţescu / Adrian Ţuţuianu;
- 1997 – 1998: Director. Preşedinte al Consiliului de Administraţie S.C. EUROINTERMED S.A. Târgovişte;
- 1996 – 1997: Director. Vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie S.C. EUROFINANCES S.A. Târgovişte;
- 1995 – 1995: Director S.C. LEADER LEASE S.A. Bucureşti;
- 1990 – 1995: Inspector Prefectura Judeţului Dâmboviţa;
- Şef serviciu stare civilă şi autoritate tutelară. Director adjunct administraţie locală. Şef serviciu juridic şi contencios. Consilier al Prefectului.

 


Activitate politică

Membru PSD din anul 1998.
Funcţii deţinute în cadrul partidului:
- 2012 - prezent: Preşedinte al Partidului Social Democrat (PSD)  Dâmboviţa;
- 1998 - 2012:  Preşedinte Executiv/Vicepreşedinte/Secretar executiv al Biroului Permanent Judeţean al PSD Dâmboviţa;
- 2010 - 2012: Membru în Consiliul Naţional al PSD;
- 2010 - 2012: Secretar Executiv al PSD pe probleme juridice;
- 2008 : Implicarea în proiecte şi programe politice ale PSD – programul Manageri de campanie, coordonator judeţul Dâmboviţa; Programul Generaţia.Alte informaţii


Membru în Colegiul Director al Uniunii Juriştilor din România;
Membru al Uniunii Naţionale a Barourilor din România, Baroul Dâmboviţa;
Membru al Societăţii Române de Drept European;
Membru al Centrului de Excelenţă Academică;
Membru al Centrului de Cercetări în Ştiinţe Sociale.

 

 

Limbi străine cunoscute

 

- franceză