Mihai-Viorel Fifor
Ministrul Apărării Naţionale

 

 

Date personale

Data naşterii: 10.05.1970

 


Educaţie şi formare

- iunie 2009: Absolvent al Colegiului Național de Apărare, disciplina Securitate şi bună guvernare;
- iulie 2009: Absolvent al Colegiului Naţional de Afaceri Interne - Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, disciplina Managementul afacerilor interne;
- octombrie 2007: Absolvent al Masterului „Managementul afacerii publice” - Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti, specializarea managementul instituţiei publice;
- aprilie 2003: Doctor în antropologie socială, Magna cum laudae, Universitatea din Craiova;
- iunie 1995: Absolvent al programului de Master organizat de Facultatea de Litere din cadrul Universităţii din Craiova, specializarea Literatură română;
- iunie 1994: Licenţiat în Litere al Facultăţii de Litere şi Istorie, Universitatea din Craiova, specializarea Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză.

 

 

Experienţa profesională şi politică

 

- 12 septembrie 2017 – prezent: Ministru al Apărării Naţionale;
- iunie 2017 – 12 septembrie 2017: Ministru al Economiei;  
- 2012: Senator al Partidului Social Democrat, Parlamentul României;
- mai 2012 - decembrie 2012: Secretar de stat pentru Comunităţile Locale, Ministerul Administraţiei și Internelor, responsabil pentru următoarele direcții: Unitatea centrală pentru reforma administrației publice, Direcția pentru dezvoltarea capacității administrative, Direcția pentru politici fiscale și bugetare locale; Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, Centrul Informatic Național al Ministerului Administrației și Internelor (e-administrație), Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Arhivele Naționale;
- 2003 - Conferenţiar universitar doctor, cadru didactic asociat, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere. Cursuri: Managementul riscului, Motivarea angajaţilor, Managementul organizaţiei, Conflictul organizaţional, Comunicare organizaţională, Minorităţile şi problemele lor, Culturi minoritare;
- 2009 – 2012: Manager general al Muzeului Olteniei Craiova, Consiliul Judeţean Dolj;
- ianuarie – octombrie 2009: Secretar de stat, Ministerul Administraţiei și Internelor, responsabil pentru Relaţia cu Instituţiile Prefectului, Managementul Situaţiilor de Urgenţă, Administraţia Naţională a Rezervelor Statului, Direcţia Generala a Paşapoartelor, Direcţia Generală Permise şi Înmatriculări;
2005 – 2009: Manager general al Muzeului Olteniei Craiova, Consiliul Judeţean Dolj;
2001 – 2005: Director al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj, cercetător ştiinţific I;
1994 - 2002: Cercetător ştiinţific principal, Institutul de Cercetări Socio-Umane “C.S. Nicolăescu-Plopşor” al Academiei Române din Craiova.

 

 

Limbi străine cunoscute


- germană, franceză,  engleză