Munteanu Codrin-Dumitru


Secretar General al Ministerului Apărării Naţionale

 

 

Date personale:

 

Data naşterii: 08.08.1975;
Locul naşterii: Covasna, judeţ Covasna;
Naţionalitate: română;
Stare civilă: căsătorit, 2 copii.

 


Educaţie:

 

2010 – Doctor/ ştiinţe administrative, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Administraţie Publică;
2000 - 2003 – Studii academice postuniversitare în ştiinţe administrative, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Administraţie Publică;
1994 - 1998 – Universitatea „George Bariţiu” Braşov, Facultatea de Drept (licenţă susţinută la Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Drept);
1989 - 1993 – Bacalaureat/ Asistent medical, Grup Şcolar Sanitar Braşov.

 


Formare:

 

2009, iunie – Certificat de absolvire program de perfecţionare, Centrul Zonal Cluj - Napoca de perfecţionare a pregătirii pentru managementul situaţiilor de urgenţă;
2007, august – Certificat de absolvire program de perfecţionare, Descentralizarea şi deconcentrarea la nivelul administraţiei publice, Institutul Naţional de Administraţie;
2006, mai – iunie – Certificat de participare la cursul : „Administration, the state and the economy in Germany”, Academia Federală de Administraţie Publică (BAKöV) – Germania;
2005 - Diplomă de absolvire a „Programului de formare specializată în administraţia publică, cu durata de un an, destinat înalţilor funcţionari publici”, Institutul Naţional de Administraţie;
2004, octombrie – Mentor de stagiu pentru viitorii manageri publici, Institutul Naţional de Administraţie;
2004, ianuarie - iunie – Formator (lector programe de formare funcţionari publici), Institutul Naţional de Administraţie;
2003, octombrie - 2004, mai – Permis european de conducere a computerului (ECDL Certificate), E.C.D.L. România & ATIC;
2003, mai – Certificat de absolvire program de perfecţionare, Institutul Naţional de Administraţie – C.R.F.C.A.P.L. Sibiu;
2002, octombrie – Certificat de absolvire program de perfecţionare, Acţiunea de revendicare, Institutul Naţional de Administraţie;
2001, octombrie – Certificat de absolvire program de perfecţionare, Legalitatea actului administrativ şi contenciosul administrativ, Institutul Naţional de Administraţie.

 


Experienţă profesională:

 

30.01.2013 - prezent – secretar general al Ministerului Apărării Naţionale;
2012 - 2013 – prefect, judeţul Covasna;
2010 - 2012 – inspector guvernamental, Secretariatul General al Guvernului;
2009 - 2010 – prefect, judeţul Covasna;
2008 - 2009 – subprefect, Municipiul Bucureşti;
2008 – subprefect, judeţul Covasna;
2001 - 2008 – director executiv, Direcţia verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ, resurse umane şi relaţii cu publicul, Instituţia Prefectului – judeţul Covasna;
2000 - 2001 – consilier juridic, Instituţia Prefectului – judeţul Covasna.

 


Activitate didactică:

 

2015 - prezent - lector universitar la Facultatea Securitate şi Apărare din Universitatea Naţională de Apărare „CAROL I”;
2003 - 2015 – lector, Universitatea Babeş – Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării – Extensia Academică Sf. Gheorghe;
2010, 2011 (ocazional) – lector, SC GAM PRO EXPERT SRL;
2007 decembrie; 2007 noiembrie; 2006 noiembrie – decembrie; 2005 martie – aprilie; 2004 – lector, Institutul Naţional de Administraţie;
2007 iunie – lector, Institutul Naţional de Administraţie, C.R.F.C.A.P.L. Cluj – Napoca, Program de perfecţionare: „Proceduri administrative specifice administraţiei publice locale”;
2004 – lector, Institutul Naţional de Administraţie, Programul Young Professional Scheme – modulul legislaţie.

 


Limbi străine cunoscute:

 

Limba engleză

 


Lucrări, studii, articole de specialitate şi participări la sesiuni de comunicări ştiinţifice în domeniul dreptului şi administraţiei publice

 


1. Administraţia Publică Teritorială – Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010;
2. Introducere în studiul dreptului administrativ – Editura Status, Miercurea Ciuc, 2007;
3. Rolul administraţiei publice privind apărarea naţională, în timp de pace, la mobilizare şi pe timp de război, în volumul Administraţia publică în situaţii de criză, Editura Wolters Kluver, Bucureşti, 2015;
4. Consideraţii generale referitoare la proiectul de lege privind Statutul minorităţilor naţionale din România – Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” , 2011;
5. Repere organizatorice şi funcţionale ale Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, 2011;
6. Bună administrare, discriminare şi non-discriminare în aplicarea prevederilor referitoare la dreptul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a folosii limba maternă în administraţia publică - Workshop organizat de S.N.S.P.A., sub egida Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, în parteneriat cu Societatea Academica de Ştiinţe Administrative (S.A.S.A), 2011;
7. Administraţia publică teritorială şi mediul politic - Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” , 2010;
8. Administrarea dreptului de folosire a limbii minorităţilor naţionale de către unele autorităţi ale administraţiei publice locale din judeţele Covasna şi Harghita, la Workshop organizat de S.N.S.P.A., sub egida Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, în parteneriat cu Societatea Academica de Ştiinţe Administrative (S.A.S.A), 2010;
9. Administraţia Publică Teritorială între eficientizare şi politizare, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” , 2009;
10. Evaluarea Performanţelor Profesionale ale Prefecţilor. Analiză comparativă România – Franţa, la Workshop organizat de S.N.S.P.A., sub egida Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, în parteneriat cu Societatea Academica de Ştiinţe Administrative (S.A.S.A), 2009. Publicat în Dreptul la o bună administrare – între dezbatere doctrinară şi consacrare normativă, Ed. Comunicare.ro, Bucureşti, 2010;
11. Administraţia ca putere publică, Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, nr. 2 (20)/2007;
12. Raporturi şi relaţii specifice administraţiei publice, în Publicaţia Conferinţei internaţionale „Dezvoltare regională şi multiculturalitate în U.E” , Tg. Mureş, 26 – 27.10.2007, vol. I, Editura Risoprint Cluj – Napoca, 2007;
13. Sistemul administrativ şi organizarea administrativ teritorială, în Anuarul Ştiinţific al Extensiei Universitare Sf. Gheorghe, Facultatea de administraţie publică, Universitatea Babes Bolyai, Editura Status, 2007;
14. Structuri şi mecanisme de dezvoltare intercomunitară, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, 19 – 20 mai 2006;
15. Instituţia Prefectului – dimensiuni şi perspective, Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, nr. 1(16)/ 2006.

 


Membru în organisme ştiinţifice:

 

Membru al Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”.

 Declaraţie de avere şi de interese - anul 2016