Gl. Eugen Bãdãlan, ºeful Statului Major General, adresându-se participanþilorGl.lt. Ioan Sorin, ºeful SMFT, gl.bg. Grecu Ioan, ºeful Direcþiei Personal, Organizare ºi Mobilizare ºi plt.adj. Tiberiu-Augustin Nicolau, consilier al ºefului S.M.G.ªeful S.M.G. alãturi de ºefii categoriilor de forþe ale armatei
Gl. Eugen Bădălan, șeful Statului Major General, adresându-se participanților
Vizualizat: 1790 ori.
Gl.lt. Ioan Sorin, șeful SMFT, gl.bg. Grecu Ioan, șeful Direcției Personal, Organizare și Mobilizare și plt.adj. Tiberiu-Augustin Nicolau, consilier al șefului S.M.G.
Vizualizat: 2309 ori.
Șeful S.M.G. alături de șefii categoriilor de forțe ale armatei
Vizualizat: 1859 ori.
Consilierii pe problemele subofiþerilor ºi maiºtrilor militari în timpul convocãriiConsilierii pe problemele subofiþerilor ºi maiºtrilor militari în timpul convocãrii
Consilierii pe problemele subofițerilor și maiștrilor militari în timpul convocării
Vizualizat: 1821 ori.
Consilierii pe problemele subofițerilor și maiștrilor militari în timpul convocării
Vizualizat: 1911 ori.