Preºedintele Bãsescu ºi gl. Bãdãlan alãturi de militarii româniDiscuþii cu comandantul Forþei Întrunite Italiene, gl. BoriniPreºedintele Bãsescu decoreazã un ofiþer român
Președintele Băsescu și gl. Bădălan alături de militarii români
Vizualizat: 1782 ori.
Discuții cu comandantul Forței Întrunite Italiene, gl. Borini
Vizualizat: 1558 ori.
Președintele Băsescu decorează un ofițer român
Vizualizat: 1825 ori.
Ofiþer decorat de preºedintele RomânieiMilitarii români din Irak discutând cu preºedintele RomânieiPreºedintele Bãsescu salutã militarii români din Irak
Ofițer decorat de președintele României
Vizualizat: 1829 ori.
Militarii români din Irak discutând cu președintele României
Vizualizat: 1833 ori.
Președintele Băsescu salută militarii români din Irak
Vizualizat: 1706 ori.
Preºedintele României salutând un ofiþer din Compania de Poliþie MilitarãPreºedintele României sãrbãtorind Paºtele catolic cu militariiPreºedintele Bãsescu se adreseazã militarilor români din Irak
Președintele României salutând un ofițer din Compania de Poliție Militară
Vizualizat: 1824 ori.
Președintele României sărbătorind Paștele catolic cu militarii
Vizualizat: 1562 ori.
Președintele Băsescu se adresează militarilor români din Irak
Vizualizat: 1811 ori.
Comandantul Batalionului 2 Infanterie "Cãlugãreni" îi oferã o amintire preºedintelui BãsescuPe aeroportul din Irak, pregãtiþi pentru o nouã misiuneTraian Bãsescu vorbindu-le militarilor români
Comandantul Batalionului 2 Infanterie "Călugăreni" îi oferă o amintire președintelui Băsescu
Vizualizat: 1584 ori.
Pe aeroportul din Irak, pregătiți pentru o nouă misiune
Vizualizat: 1732 ori.
Traian Băsescu vorbindu-le militarilor români
Vizualizat: 1835 ori.