Preºedintele Bãsescu ºi gl. Bãdãlan alãturi de militarii româniDiscuþii cu comandantul Forþei Întrunite Italiene, gl. BoriniPreºedintele Bãsescu decoreazã un ofiþer român
Președintele Băsescu și gl. Bădălan alături de militarii români
Vizualizat: 1799 ori.
Discuții cu comandantul Forței Întrunite Italiene, gl. Borini
Vizualizat: 1570 ori.
Președintele Băsescu decorează un ofițer român
Vizualizat: 1840 ori.
Ofiþer decorat de preºedintele RomânieiMilitarii români din Irak discutând cu preºedintele RomânieiPreºedintele Bãsescu salutã militarii români din Irak
Ofițer decorat de președintele României
Vizualizat: 1844 ori.
Militarii români din Irak discutând cu președintele României
Vizualizat: 1847 ori.
Președintele Băsescu salută militarii români din Irak
Vizualizat: 1722 ori.
Preºedintele României salutând un ofiþer din Compania de Poliþie MilitarãPreºedintele României sãrbãtorind Paºtele catolic cu militariiPreºedintele Bãsescu se adreseazã militarilor români din Irak
Președintele României salutând un ofițer din Compania de Poliție Militară
Vizualizat: 1839 ori.
Președintele României sărbătorind Paștele catolic cu militarii
Vizualizat: 1576 ori.
Președintele Băsescu se adresează militarilor români din Irak
Vizualizat: 1827 ori.
Comandantul Batalionului 2 Infanterie "Cãlugãreni" îi oferã o amintire preºedintelui BãsescuPe aeroportul din Irak, pregãtiþi pentru o nouã misiuneTraian Bãsescu vorbindu-le militarilor români
Comandantul Batalionului 2 Infanterie "Călugăreni" îi oferă o amintire președintelui Băsescu
Vizualizat: 1601 ori.
Pe aeroportul din Irak, pregătiți pentru o nouă misiune
Vizualizat: 1748 ori.
Traian Băsescu vorbindu-le militarilor români
Vizualizat: 1850 ori.