transpixel
transpixel Participanþii la ºedinþã transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Dl. Ioan Ion, gl. dr. Eugen Bãdãlan, dl. Ioan Talpeº, dl. Teodor Atanasiu, dl. Mihai Stãniºoarã ,dl. Ion-Mircea Plângu, dl. Marius Bãlu (de la stânga la dreapta). transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Dl. Ioan Talpeº, Preºedintele Comisiei pentru Apãrare, Ordine Publicã ºi Securitate Naþionalã din Senat, dl. Teodor Atanasiu, ministrul apãrãrii naþionale, dl. Mihai Stãniºoarã, Preºedintele Comisiei pentru Apãrare, Ordine Publicã ºi Securitate Naþionalã din Camera Deputaþilor. transpixel
transpixel
Participanții la ședință
Vizualizat: 1581 ori.
Dl. Ioan Ion, gl. dr. Eugen Bădălan, dl. Ioan Talpeș, dl. Teodor Atanasiu, dl. Mihai Stănișoară ,dl. Ion-Mircea Plângu, dl. Marius Bălu (de la stânga la dreapta).
Vizualizat: 1767 ori.
Dl. Ioan Talpeș, Președintele Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională din Senat, dl. Teodor Atanasiu, ministrul apărării naționale, dl. Mihai Stănișoară, Președintele Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională din Camera Deputaților.
Vizualizat: 1598 ori.
transpixel
transpixel Participanþii la ºedinþã. transpixel
transpixel
Participanții la ședință.
Vizualizat: 1530 ori.