Primire cu ceremonialPrezentarea delegaþie sârbo-muntenegrenePrezentarea delegaþiei române
Primire cu ceremonial
Vizualizat: 1645 ori.
Prezentarea delegație sârbo-muntenegrene
Vizualizat: 1398 ori.
Prezentarea delegației române
Vizualizat: 1409 ori.
Ministrul român al apãrãrii, Teodor Atanasiu, împreunã cu preºedintele Uniunii Serbia ºi Muntenegru, Svetozar MaroviciAspecte din timpul convorbirilor oficialeAspecte de la semnarea Protocolului între M.Ap.N. ºi Ministerul Apãrãrii din Serbia ºi Muntenegru
Ministrul român al apărării, Teodor Atanasiu, împreună cu președintele Uniunii Serbia și Muntenegru, Svetozar Marovici
Vizualizat: 1415 ori.
Aspecte din timpul convorbirilor oficiale
Vizualizat: 1366 ori.
Aspecte de la semnarea Protocolului între M.Ap.N. și Ministerul Apărării din Serbia și Muntenegru
Vizualizat: 1451 ori.
Aspecte de la semnarea Protocolului între M.Ap.N. ºi Ministerul Apãrãrii din Serbia ºi MuntenegruDeclaraþii de presã ale celor doi miniºtri ai apãrãriiSchimb de cadouri simbolice
Aspecte de la semnarea Protocolului între M.Ap.N. și Ministerul Apărării din Serbia și Muntenegru
Vizualizat: 1385 ori.
Declarații de presă ale celor doi miniștri ai apărării
Vizualizat: 1410 ori.
Schimb de cadouri simbolice
Vizualizat: 1551 ori.