Acrobaþie aerianãAcrobaþie aerianãAcrobaþie aerianã
Acrobație aeriană
Vizualizat: 1704 ori.
Acrobație aeriană
Vizualizat: 1538 ori.
Acrobație aeriană
Vizualizat: 1509 ori.
Aeronave participante la exerciþiuConferinþa de presãPiloþii militari, sub tirul presei
Aeronave participante la exercițiu
Vizualizat: 1505 ori.
Conferința de presă
Vizualizat: 1482 ori.
Piloții militari, sub tirul presei
Vizualizat: 1457 ori.
Echipa Thunderbirds-foto Cãtãlin OvreiuEvoluþie în formaþie strânsã-foto Cãtãlin OvreiuExerciþiu al paraºutiºtilor-foto Cãtãlin Ovreiu
Echipa Thunderbirds-foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1392 ori.
Evoluție în formație strânsă-foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1507 ori.
Exercițiu al parașutiștilor-foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1375 ori.
Formaþie completã în zbor-foto Cãtãlin OvreiuFormaþie de patru avioane-foto Cãtãlin OvreiuGeneralul Constantin Croitoru împreunã cu ambasadorul SUA Nicholas Taubman - foto Cãtãlin Ovreiu
Formație completă în zbor-foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1473 ori.
Formație de patru avioane-foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 9875 ori.
Generalul Constantin Croitoru împreună cu ambasadorul SUA Nicholas Taubman - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 2952 ori.
Membri ai echipei americane acordând autografe-foto Cãtãlin OvreiuMIG 21 Lancer în zbor-foto Cãtãlin Ovreiu
Membri ai echipei americane acordând autografe-foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1433 ori.
MIG 21 Lancer în zbor-foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1778 ori.