Festivitatea de încheiere a Taberei de vară pentru cercetași - Sibiu 2007 (Scouts Summer Camp- Sibiu 2007- at the end)

Cãtãlin Noaghea, cel mai bun cercetaº al Taberei de la Sibiu
(Catalin Noaghea- the best scout of the Camp)

Cătălin Noaghea, cel mai bun cercetaș al Taberei de la Sibiu
(Catalin Noaghea- the best scout of the Camp)