Festivitatea de încheiere a Taberei de vară pentru cercetași - Sibiu 2007 (Scouts Summer Camp- Sibiu 2007- at the end)

Cercetaºul Andrei Dumitrescu primeºte o diplomã pentru rezultatele obþinute
(Scout Andrei Dumitrescu receiving the diploma for his results)

Cercetașul Andrei Dumitrescu primește o diplomă pentru rezultatele obținute
(Scout Andrei Dumitrescu receiving the diploma for his results)