Festivitatea de încheiere a Taberei de vară pentru cercetași - Sibiu 2007 (Scouts Summer Camp- Sibiu 2007- at the end)

ªeful Direcþiei Informare ºi Relaþii Publice, colonelul Ion Petrescu îl felicitã pe  Dragoº Bratosin - foto Florin Dobrater
(Chief of Directorate of Information and Public Relations, Col. Ion Petrescu congratulating Dragos Bratosin)

Șeful Direcției Informare și Relații Publice, colonelul Ion Petrescu îl felicită pe Dragoș Bratosin - foto Florin Dobrater
(Chief of Directorate of Information and Public Relations, Col. Ion Petrescu congratulating Dragos Bratosin)