Festivitatea de încheiere a Taberei de vară pentru cercetași - Sibiu 2007 (Scouts Summer Camp- Sibiu 2007- at the end)

ªeful Direcþiei Informare ºi Relaþii Publice, colonelul Ion Petrescu îl felicitã pe Petre Clinciu - foto Florin Dobrater
(Chief of Directorate of Information and Public Relations, Col. Ion Petrescu congratulating Petre Clinciu)

Șeful Direcției Informare și Relații Publice, colonelul Ion Petrescu îl felicită pe Petre Clinciu - foto Florin Dobrater
(Chief of Directorate of Information and Public Relations, Col. Ion Petrescu congratulating Petre Clinciu)