transpixel
transpixel ªeful SMG viziteazã poziþia  de tragere a unui batalion de rachete sol aer în poligonul Capu
Midia - foto Petricã Mihalache
(Chief of General Staff visiting the firing position of the Air-Ground Missile Battalion in “Capu Midia” shooting range) transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Generalul de brigadã Costel Tãtaru prezintã ºefului SMG modul de lucru al echipelor rampelor de lansare
pentru încãrcarea rachetelor de luptã - foto Petricã Mihalache
(Brigade General Costel Tataru presenting to the Chief of General Staff the works of teams at the rocket launchers) transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Vizitarea poziþiei radioaltimetrului ce deserveºte complecul de rachete - foto Petricã Mihalache
(Visiting the radio-altimeter position of the rocket set) transpixel
transpixel
Șeful SMG vizitează poziția de tragere a unui batalion de rachete sol aer în poligonul Capu
Midia - foto Petrică Mihalache
(Chief of General Staff visiting the firing position of the Air-Ground Missile Battalion in “Capu Midia” shooting range)
Vizualizat: 2552 ori.
Generalul de brigadă Costel Tătaru prezintă șefului SMG modul de lucru al echipelor rampelor de lansare
pentru încărcarea rachetelor de luptă - foto Petrică Mihalache
(Brigade General Costel Tataru presenting to the Chief of General Staff the works of teams at the rocket launchers)
Vizualizat: 2565 ori.
Vizitarea poziției radioaltimetrului ce deservește complecul de rachete - foto Petrică Mihalache
(Visiting the radio-altimeter position of the rocket set)
Vizualizat: 2760 ori.
transpixel
transpixel Lansarea rachetei þintã de pe platforma terestrã - foto Petricã Mihalache
(Launch of the target rocket from the rocket launcher) transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Lansarea rachetei de luptã SA-2 pentru combaterea rachetei þintã - foto Petricã Mihalache
(Launch of the SA-2 combat rocket upon the target rocket) transpixel
transpixel
Lansarea rachetei țintă de pe platforma terestră - foto Petrică Mihalache
(Launch of the target rocket from the rocket launcher)
Vizualizat: 3110 ori.
Lansarea rachetei de luptă SA-2 pentru combaterea rachetei țintă - foto Petrică Mihalache
(Launch of the SA-2 combat rocket upon the target rocket)
Vizualizat: 3772 ori.