Locþiitorul sefului SMG în vizitã la Vulturii Carpaþilor - foto Cãtãlin Ovreiu
Aspect din timpul exerciþiului - foto Cãtãlin Ovreiu
Generalul de brigadã Petru Toader primeºte detalii legate de desfãºurarea exerciþiului - foto Cãtãlin Ovreiu
Locțiitorul sefului SMG în vizită la Vulturii Carpaților - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 2269 ori.
Aspect din timpul exercițiului - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 2693 ori.
Generalul de brigadă Petru Toader primește detalii legate de desfășurarea exercițiului - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 2483 ori.
Militari în timpul unui exerciþiu în poligonul Cincu - foto Cãtãlin Ovreiu
Tehnica aparþinând forþelor terestre traverseazã poligonul - foto Cãtãlin Ovreiu
Tehnica aparþinând forþelor aeriene ºi terestre pe timpul  deplasãrii de la un obiectiv la altul - foto Cãtãlin Ovreiu
Militari în timpul unui exercițiu în poligonul Cincu - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 3390 ori.
Tehnica aparținând forțelor terestre traversează poligonul - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 3200 ori.
Tehnica aparținând forțelor aeriene și terestre pe timpul deplasării de la un obiectiv la altul - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 2661 ori.
Celula de aviaþie - foto Cãtãlin Ovreiu
Conducerii exerciþiului i se prezintã acþiunile de luptã - foto Cãtãlin Ovreiu
Determinarea elementelor de tragere cu ajutorul telemetrului - foto Cãtãlin Ovreiu
Celula de aviație - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 2406 ori.
Conducerii exercițiului i se prezintă acțiunile de luptă - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 2333 ori.
Determinarea elementelor de tragere cu ajutorul telemetrului - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 2291 ori.
Dispozitiv de tancuri în luptã ofensiva - foto Cãtãlin Ovreiu
Dispozitiv de tancuri în luptã ofensivã - foto Cãtãlin Ovreiu
Dispozitiv de tancuri în luptã ofensivã - foto Cãtãlin Ovreiu
Dispozitiv de tancuri în luptă ofensiva - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 2689 ori.
Dispozitiv de tancuri în luptă ofensivă - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 2576 ori.
Dispozitiv de tancuri în luptă ofensivă - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 2925 ori.