Întâmpinarea ºefului Statului Major General (Welcome of the chief of the General Staff)Trecerea în revistã a Gãrzii de onoare(Review of the Guard of Honor)ªeful SMG în vizitã oficialã în Republica Cehã (Chief of General Staff in official visit in the Czech Republic)
Întâmpinarea șefului Statului Major General (Welcome of the chief of the General Staff)
Vizualizat: 722 ori.
Trecerea în revistă a Gărzii de onoare(Review of the Guard of Honor)
Vizualizat: 689 ori.
Șeful SMG în vizită oficială în Republica Cehă (Chief of General Staff in official visit in the Czech Republic)
Vizualizat: 667 ori.
Salutul Gãrzii de onoare (Salute the Guard of Honor)Aspect din timpul convorbirilor oficiale (Aspect from the official talks)Aspect din timpul convorbirilor oficiale (Aspect from the official talks)
Salutul Gărzii de onoare (Salute the Guard of Honor)
Vizualizat: 693 ori.
Aspect din timpul convorbirilor oficiale (Aspect from the official talks)
Vizualizat: 718 ori.
Aspect din timpul convorbirilor oficiale (Aspect from the official talks)
Vizualizat: 716 ori.