Amiralul Marin, la Reuniunea ªefilor Apãrãrii din Þãrile BalcaniceAspect de la Reuniunea ªefilor Apãrãrii din Þãrile BalcaniceFotografie de grup cu participanþii la Reuniunea ªefilor Apãrãrii din Þãrile Balcanice
Amiralul Marin, la Reuniunea Șefilor Apărării din Țările Balcanice
Vizualizat: 588 ori.
Aspect de la Reuniunea Șefilor Apărării din Țările Balcanice
Vizualizat: 628 ori.
Fotografie de grup cu participanții la Reuniunea Șefilor Apărării din Țările Balcanice
Vizualizat: 695 ori.