Exercițiul "JACKAL STONE 09" ("JACKAL STONE 09" Exercise)

Aspect din timpul Zilei Distinºilor Vizitatori desfãºuratã pe 15 septembrie 2009 - foto www.mohr.hr

Aspect din timpul Zilei Distinșilor Vizitatori desfășurată pe 15 septembrie 2009 - foto www.mohr.hr