Prezentarea materialelor specifice instrucþiei alpine în timpul Zilei Porþilor Deschise la Batalionul 22 Vânãtori de Munte "Cireºoaia" (Presentation of the alpine training equipment on the DOD at the 22nd Mountain Battalion "Ciresoaia")- foto Cristian SurugiuPrezentarea unui exerciþiu tactic participanþilor la Ziua Porþilor Deschise la Batalionul 22 Vânãtori de Munte "Cireºoaia" (Presentation of the tactical exercise on the DOD at the 22nd Mountain Battalion "Ciresoaia")- foto Cristian SurugiuAjustarea echipamentului viitorilor vânãtori de munte (Adjust the equipment for the future troops)- foto Cristian Surugiu
Prezentarea materialelor specifice instrucției alpine în timpul Zilei Porților Deschise la Batalionul 22 Vânători de Munte "Cireșoaia" (Presentation of the alpine training equipment on the DOD at the 22nd Mountain Battalion "Ciresoaia")- foto Cristian Surugiu
Vizualizat: 530 ori.
Prezentarea unui exercițiu tactic participanților la Ziua Porților Deschise la Batalionul 22 Vânători de Munte "Cireșoaia" (Presentation of the tactical exercise on the DOD at the 22nd Mountain Battalion "Ciresoaia")- foto Cristian Surugiu
Vizualizat: 644 ori.
Ajustarea echipamentului viitorilor vânători de munte (Adjust the equipment for the future troops)- foto Cristian Surugiu
Vizualizat: 613 ori.
Atelierul hipo la Ziua Porþilor Deschise la Batalionul 22 Vânãtori de Munte "Cireºoaia" (DOD at the 22nd Mountain Battalion)- foto Cristian Surugiu Cãþãrarea echipei de asalt (The training)- foto Cristian Surugiu Participanþi la Ziua Porþilor Deschise la Batalionul 22 Vânãtori de Munte "Cireºoaia" (Participants in the DOD at the 22nd Mountain Battalion "Ciresoaia")- foto Cristian Surugiu
Atelierul hipo la Ziua Porților Deschise la Batalionul 22 Vânători de Munte "Cireșoaia" (DOD at the 22nd Mountain Battalion)- foto Cristian Surugiu
Vizualizat: 524 ori.
Cățărarea echipei de asalt (The training)- foto Cristian Surugiu
Vizualizat: 583 ori.
Participanți la Ziua Porților Deschise la Batalionul 22 Vânători de Munte "Cireșoaia" (Participants in the DOD at the 22nd Mountain Battalion "Ciresoaia")- foto Cristian Surugiu
Vizualizat: 571 ori.
Iniþiere în tainele cãþãrãrii (Initiation in the alpine climbing)- foto Cristian SurugiuRapel la poligonul alpin (Alpine training)- foto Cristian Surugiu Maºina de luptã a vânãtorilor de munte executând foc de acoperire (Mountain troops' vehicle during the firings) - foto Cristian Surugiu
Inițiere în tainele cățărării (Initiation in the alpine climbing)- foto Cristian Surugiu
Vizualizat: 533 ori.
Rapel la poligonul alpin (Alpine training)- foto Cristian Surugiu
Vizualizat: 582 ori.
Mașina de luptă a vânătorilor de munte executând foc de acoperire (Mountain troops' vehicle during the firings) - foto Cristian Surugiu
Vizualizat: 627 ori.
Highlight for Album: Arborarea drapelului României pe Vârful Moldoveanu Highlight for Album: Ceremonial de sfinþire a Troiþei eroilor
Album: Arborarea drapelului României pe Vârful Moldoveanu
Actualizat: 11/03/09
Contine: 5 poze.
Vizualizat: 513 ori.
Album: Ceremonial de sfințire a Troiței eroilor
Actualizat: 11/03/09
Contine: 4 poze.
Vizualizat: 384 ori.