Ministrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea salutã Drapelul de luptã al unitãþilor prezente în Cincu (Defence minister saluting the Colours of the unit at Cincu ) - foto Vali CiobîrcãTrageri cu armamentul din dotare în Poligonul Cincu (Shooting at Cincu firing range) - foto Vali CiobîrcãTrageri cu armamentul din dotare în Poligonul Cincu (Shooting at Cincu firing range) - foto Vali Ciobîrcã
Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea salută Drapelul de luptă al unităților prezente în Cincu (Defence minister saluting the Colours of the unit at Cincu ) - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 3121 ori.
Trageri cu armamentul din dotare în Poligonul Cincu (Shooting at Cincu firing range) - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 3887 ori.
Trageri cu armamentul din dotare în Poligonul Cincu (Shooting at Cincu firing range) - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 3369 ori.
Efectul la þintã (Targets were hit) - foto Vali CiobîrcãExerciþiu desfãºurat în Poligonul Cincu (Exercise at Cincu firing range) - foto Vali CiobîrcãDeplasarea spre raionul de tragere (On route to the shooting area ) - foto Vali Ciobîrcã
Efectul la țintă (Targets were hit) - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 3403 ori.
Exercițiu desfășurat în Poligonul Cincu (Exercise at Cincu firing range) - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 3505 ori.
Deplasarea spre raionul de tragere (On route to the shooting area ) - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 3499 ori.
Deplasarea spre raionul de tragere (On route to the shooting area ) - foto Vali CiobîrcãAspect de la executarea tragerilor cu mijloacele blindate (Armored vehicles during fire) - foto Vali CiobîrcãAspect de la executarea tragerilor cu mijloacele blindate (Armored vehicles during fire) - foto Vali Ciobîrcã
Deplasarea spre raionul de tragere (On route to the shooting area ) - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 3451 ori.
Aspect de la executarea tragerilor cu mijloacele blindate (Armored vehicles during fire) - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 3373 ori.
Aspect de la executarea tragerilor cu mijloacele blindate (Armored vehicles during fire) - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 3277 ori.
Aspect de la Exerciþiul DACIA 2010 (Exercise "DACIA 2010") - foto Vali CiobîrcãAspect de la tragerile pe timp de noapte desfãºurate în Poligonul Cincu (Night shooting at Cincu firing range) - foto Vali CiobîrcãAspect de la tragerile pe timp de noapte desfãºurate în Poligonul Cincu (Night shooting at Cincu firing range) - foto Vali Ciobîrcã
Aspect de la Exercițiul DACIA 2010 (Exercise "DACIA 2010") - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 3306 ori.
Aspect de la tragerile pe timp de noapte desfășurate în Poligonul Cincu (Night shooting at Cincu firing range) - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 3276 ori.
Aspect de la tragerile pe timp de noapte desfășurate în Poligonul Cincu (Night shooting at Cincu firing range) - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 3132 ori.
Aspect din punctul de comandã al Exerciþiului DACIA 2010 (Officers in command of Exercise "DACIA 2010") - foto Vali Ciobîrcã 
Ministrul Gabriel Oprea îi felicitã pe comandanþii unitãþilor militare care au executat trageri pe timp de noapte în data de 2 noiembrie (Minister Gabriel Oprea congratulating the commanders of units that conducted the night shooting session on November 2 ) - foto Vali CiobîrcãMinistrul Gabriel Oprea ºi amiralul Gheorghe Marin, în mijlocul militarilor în sala cu mese (Minister Gabriel Oprea and Admiral Gheorghe Marin eating with the troops ) - foto Vali Ciobîrcã
Aspect din punctul de comandă al Exercițiului DACIA 2010 (Officers in command of Exercise "DACIA 2010") - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 3521 ori.
Ministrul Gabriel Oprea îi felicită pe comandanții unităților militare care au executat trageri pe timp de noapte în data de 2 noiembrie (Minister Gabriel Oprea congratulating the commanders of units that conducted the night shooting session on November 2 ) - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 3392 ori.
Ministrul Gabriel Oprea și amiralul Gheorghe Marin, în mijlocul militarilor în sala cu mese (Minister Gabriel Oprea and Admiral Gheorghe Marin eating with the troops ) - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 3630 ori.