Biserica-monument a Martirilor Timiºoarei din localitatea Popeºti-Leordeni - foto Valentin Ciobîrcã 
Aspect de la ceremonia religioasã organizatã cu ocazia finalizãrii lucrãrilor de construire a Bisericii-monument a Martirilor Timiºoarei - foto Valentin Ciobîrcã 
Ministrul Gabriel Oprea se adreseazã audienþei la ceremonia religioasã organizatã cu ocazia finalizãrii lucrãrilor de construire a Bisericii-monument a Martirilor Timiºoarei - foto Valentin Ciobîrcã
Biserica-monument a Martirilor Timișoarei din localitatea Popești-Leordeni - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 430 ori.
Aspect de la ceremonia religioasă organizată cu ocazia finalizării lucrărilor de construire a Bisericii-monument a Martirilor Timișoarei - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 454 ori.
Ministrul Gabriel Oprea se adresează audienței la ceremonia religioasă organizată cu ocazia finalizării lucrărilor de construire a Bisericii-monument a Martirilor Timișoarei - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 392 ori.
Aspect de la ceremonia religioasã organizatã cu ocazia finalizãrii lucrãrilor de construire a Bisericii-monument a Martirilor Timiºoarei din localitatea Popeºti-Leordeni - foto Valentin Ciobîrcã 
Aspect de la slujba de sfinþire a Bisericii-monument a Martirilor Timiºoarei din localitatea Popeºti-Leordeni - foto Valentin Ciobîrcã 
Defilarea gãrzii de onoare la Monumentul Eroilor militari români cãzuþi la datorie - foto Eugen Mihai
Aspect de la ceremonia religioasă organizată cu ocazia finalizării lucrărilor de construire a Bisericii-monument a Martirilor Timișoarei din localitatea Popești-Leordeni - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 433 ori.
Aspect de la slujba de sfințire a Bisericii-monument a Martirilor Timișoarei din localitatea Popești-Leordeni - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 407 ori.
Defilarea gărzii de onoare la Monumentul Eroilor militari români căzuți la datorie - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 396 ori.
Aspect de la ceremonia desfãºuratã la Monumentul Eroilor militari români cãzuþi la datorie - foto Eugen Mihai 
Andrei prezintã onorul la Monumentul Eroilor militari români cãzuþi la datorie - foto Eugen Mihai 
Aspect de la ceremonia desfãºuratã la Mormântul Ostaºului Necunoscut din Parcul Carol I - foto Cãtãlin Ovreiu
Aspect de la ceremonia desfășurată la Monumentul Eroilor militari români căzuți la datorie - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 386 ori.
Andrei prezintă onorul la Monumentul Eroilor militari români căzuți la datorie - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 486 ori.
Aspect de la ceremonia desfășurată la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 376 ori.
Aspect de la ceremonia desfãºuratã la Mormântul Ostaºului Necunoscut din Parcul Carol I - foto Cãtãlin Ovreiu 
Aspect de la ceremonia desfãºuratã la Mormântul Ostaºului Necunoscut din Parcul Carol I - foto Cãtãlin Ovreiu 
Aspect de la ceremonia desfãºuratã la Mormântul Ostaºului Necunoscut din Parcul Carol I - foto Cãtãlin Ovreiu
Aspect de la ceremonia desfășurată la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 406 ori.
Aspect de la ceremonia desfășurată la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 401 ori.
Aspect de la ceremonia desfășurată la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 344 ori.
Aspect de la ceremonia desfãºuratã la Cimitirul Israelit "Filantropia" - foto Cãtãlin Ovreiu

Depuneri de coroane la Mausoleul Eroilor Neamului din Buzãu - foto Toni Ene 
Moment comemorativ la Braºov - foto Dorin Cotea
Aspect de la ceremonia desfășurată la Cimitirul Israelit "Filantropia" - foto Cătălin Ovreiu

Vizualizat: 356 ori.
Depuneri de coroane la Mausoleul Eroilor Neamului din Buzău - foto Toni Ene
Vizualizat: 407 ori.
Moment comemorativ la Brașov - foto Dorin Cotea
Vizualizat: 373 ori.