Focºani - Defilarea Gãrzii de Onoare - foto Cãtãlin Dina
(Focºani – Guard of Honor marching)
Brasov - Aspect de la ceremonie - foto Cristian Toma
(Brasov – Unfolding of the ceremony)
Braºov - Defilarea Gãrzii de Onoare - foto Cristian Toma
(Braºov - Guard of Honor marching)
Focșani - Defilarea Gărzii de Onoare - foto Cătălin Dina
(Focșani – Guard of Honor marching)
Vizualizat: 557 ori.
Brasov - Aspect de la ceremonie - foto Cristian Toma
(Brasov – Unfolding of the ceremony)
Vizualizat: 523 ori.
Brașov - Defilarea Gărzii de Onoare - foto Cristian Toma
(Brașov - Guard of Honor marching)
Vizualizat: 537 ori.
Ploieºti - Aspect de la ceremonie - foto Eusebio Constantin
Bacãu - Aspect de la ceremonie - foto Adrian Potlogea
Cluj - Defilarea Gãrzii de Onoare - foto Alexandru Brãtean
Ploiești - Aspect de la ceremonie - foto Eusebio Constantin
Vizualizat: 506 ori.
Bacău - Aspect de la ceremonie - foto Adrian Potlogea
Vizualizat: 463 ori.
Cluj - Defilarea Gărzii de Onoare - foto Alexandru Brătean
Vizualizat: 350 ori.