Aspect din timpul ceremoniei - foto Eugen MihaiMinistrul Gabriel Oprea înmâneazã Drapelul de luptã al SMFN  - foto Petricã MihalacheViceamiralul Aurel Popa, ºeful SMFN, rosteºte jurãmântul de credinþã faþã de Drapelul de luptã - foto Eugen Mihai
Aspect din timpul ceremoniei - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 263 ori.
Ministrul Gabriel Oprea înmânează Drapelul de luptă al SMFN - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 309 ori.
Viceamiralul Aurel Popa, șeful SMFN, rostește jurământul de credință față de Drapelul de luptă - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 331 ori.
Ministrul apãrãrii naþionale, Gabriel Oprea, adresându-se audienþei - foto Petricã MihalacheDefilarea Gãrzii de Onoare - foto Eugen MihaiAspect din timpul exerciþiului - foto Eugen Mihai
Ministrul apărării naționale, Gabriel Oprea, adresându-se audienței - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 285 ori.
Defilarea Gărzii de Onoare - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 301 ori.
Aspect din timpul exercițiului - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 303 ori.
Aspect din timpul exerciþiului - foto Eugen MihaiAspect din timpul exerciþiului - foto Eugen MihaiAspect din timpul exerciþiului - foto Eugen Mihai
Aspect din timpul exercițiului - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 295 ori.
Aspect din timpul exercițiului - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 277 ori.
Aspect din timpul exercițiului - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 302 ori.
Jocuri marinãreºti organizate pe faleza din Constanþa - foto Eugen MihaiPublic numeros participant la manifestãrile dedicate Zilei Marinei - foto Petricã MihalacheZeul Neptun arbitreazã Jocurile marinãreºti - foto Eugen Mihai
Jocuri marinărești organizate pe faleza din Constanța - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 295 ori.
Public numeros participant la manifestările dedicate Zilei Marinei - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 310 ori.
Zeul Neptun arbitrează Jocurile marinărești - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 296 ori.