Jurnaliºtii cursanþi în prima zi a modulului teoretic (Journalists attending the course, during the first day of the theoretical module )Aspect din timpul cursului (Photo taken during the course )Aspect din timpul pregãtirii practice
Jurnaliștii cursanți în prima zi a modulului teoretic (Journalists attending the course, during the first day of the theoretical module )
Vizualizat: 244 ori.
Aspect din timpul cursului (Photo taken during the course )
Vizualizat: 245 ori.
Aspect din timpul pregătirii practice
Vizualizat: 161 ori.
Aspect din timpul pregãtirii practiceAspect din timpul pregãtirii practiceAspect din timpul pregãtirii practice
Aspect din timpul pregătirii practice
Vizualizat: 157 ori.
Aspect din timpul pregătirii practice
Vizualizat: 171 ori.
Aspect din timpul pregătirii practice
Vizualizat: 166 ori.
Aspect din timpul pregãtirii practiceAspect din timpul pregãtirii practiceAspect din timpul pregãtirii practice
Aspect din timpul pregătirii practice
Vizualizat: 164 ori.
Aspect din timpul pregătirii practice
Vizualizat: 167 ori.
Aspect din timpul pregătirii practice
Vizualizat: 191 ori.
Exerciþiu de deplasare în teren contaminatTraversarea unei porþiuni de teren incendiatTraversarea unei porþiuni de teren incendiat
Exercițiu de deplasare în teren contaminat
Vizualizat: 169 ori.
Traversarea unei porțiuni de teren incendiat
Vizualizat: 152 ori.
Traversarea unei porțiuni de teren incendiat
Vizualizat: 141 ori.
Aspect de la exerciþiul practic al cursului (supravieþuirea în condiþii de captivitate)Aspect de la exerciþiul practic al cursului (supravieþuirea în condiþii de captivitate)Foto de grup - Cursul de bazã pentru jurnaliºtii care transmit din zone de conflict - ediþia a IX-a
Aspect de la exercițiul practic al cursului (supraviețuirea în condiții de captivitate)
Vizualizat: 41 ori.
Aspect de la exercițiul practic al cursului (supraviețuirea în condiții de captivitate)
Vizualizat: 44 ori.
Foto de grup - Cursul de bază pentru jurnaliștii care transmit din zone de conflict - ediția a IX-a
Vizualizat: 51 ori.