Vizitarea expoziþiei statice la Ziua Distinºilor Vizitatori a exerciþiului Dacian Viper 2012 - foto Eugen Mihai
(Visiting the exhibition during the Day of the Distinguished Visitors at Dacian Viper 2012)Conducerea M.Ap.N. discutã cu piloþii români ºi americani participanþi la exerciþiului Dacian Viper 2012 - foto Eugen Mihai 
(MoND leadership discussing with the Romanian and American pilots participating in the Dacian Viper 2012)Aspect de la exerciþiul demonstrativ prezentat la Ziua Distinºilor Vizitatori a exerciþiului Dacian Viper 2012 - foto Eugen Mihai 
(Drill presented on the DV Day of Dacian Viper 2012)
Vizitarea expoziției statice la Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului Dacian Viper 2012 - foto Eugen Mihai
(Visiting the exhibition during the Day of the Distinguished Visitors at Dacian Viper 2012)
Vizualizat: 615 ori.
Conducerea M.Ap.N. discută cu piloții români și americani participanți la exercițiului Dacian Viper 2012 - foto Eugen Mihai
(MoND leadership discussing with the Romanian and American pilots participating in the Dacian Viper 2012)
Vizualizat: 642 ori.
Aspect de la exercițiul demonstrativ prezentat la Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului Dacian Viper 2012 - foto Eugen Mihai
(Drill presented on the DV Day of Dacian Viper 2012)
Vizualizat: 654 ori.
Aspect de la exerciþiul demonstrativ prezentat la Ziua Distinºilor Vizitatori a exerciþiului Dacian Viper 2012 - foto Eugen Mihai 
(Drill presented on the DV Day of Dacian Viper 2012)Aspect de la intonarea imnului naþional la Ziua Distinºilor Vizitatori a exerciþiului Dacian Viper 2012 - foto Eugen Mihai 
(The national anthem is played on DV Day of Dacian Viper 2012)Aspect de la exerciþiul demonstrativ prezentat la Ziua Distinºilor Vizitatori a exerciþiului Dacian Viper 2012 - foto Eugen Mihai 
(Drill presented on the DV Day of Dacian Viper 2012)
Aspect de la exercițiul demonstrativ prezentat la Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului Dacian Viper 2012 - foto Eugen Mihai
(Drill presented on the DV Day of Dacian Viper 2012)
Vizualizat: 614 ori.
Aspect de la intonarea imnului național la Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului Dacian Viper 2012 - foto Eugen Mihai
(The national anthem is played on DV Day of Dacian Viper 2012)
Vizualizat: 660 ori.
Aspect de la exercițiul demonstrativ prezentat la Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului Dacian Viper 2012 - foto Eugen Mihai
(Drill presented on the DV Day of Dacian Viper 2012)
Vizualizat: 638 ori.
Ministrul apãrãrii naþionale, Corneliu Dobriþoiu, se adreseazã participanþilor la Ziua Distinºilor Vizitatori a exerciþiului Dacian Viper 2012 - foto Eugen Mihai 
(The Minister of National Defence, Corneliu Dobriþoiu, addressing the participants in the DV Day of exercise Dacian Viper 2012)ªeful Statului Major General îi felicitã pe militarii participanþi la Ziua Distinºilor Vizitatori a exerciþiului Dacian Viper 2012 - foto Eugen Mihai 
(The chief of General Staff congratulating the military participants in the DV Day of exercise Dacian Viper 2012)Felicitãri la terminarea misiunii - foto Eugen Mihai
(Congratulations at the end of the mission)
Ministrul apărării naționale, Corneliu Dobrițoiu, se adresează participanților la Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului Dacian Viper 2012 - foto Eugen Mihai
(The Minister of National Defence, Corneliu Dobrițoiu, addressing the participants in the DV Day of exercise Dacian Viper 2012)
Vizualizat: 667 ori.
Șeful Statului Major General îi felicită pe militarii participanți la Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului Dacian Viper 2012 - foto Eugen Mihai
(The chief of General Staff congratulating the military participants in the DV Day of exercise Dacian Viper 2012)
Vizualizat: 671 ori.
Felicitări la terminarea misiunii - foto Eugen Mihai
(Congratulations at the end of the mission)
Vizualizat: 693 ori.
Ministrul apãrãrii naþionale ºi ambasadorul SUA împreunã cu piloþi români ºi americani - foto Eugen Mihai
(The Minister of National Defence and the US Ambassador together with the Romanian and American pilots)
Ministrul apărării naționale și ambasadorul SUA împreună cu piloți români și americani - foto Eugen Mihai
(The Minister of National Defence and the US Ambassador together with the Romanian and American pilots)
Vizualizat: 707 ori.