Colindãtori la serbarea "Pomului de Crãciun" organizatã la Cercul Militar Naþional - foto Valentin CiobîrcãMinistrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, la serbarea „Pomului de Crãciun” - foto Valentin Ciobîrcã  Spectacol artistic susþinut de Ansamblul Andantino - foto Valentin Ciobîrcã
Colindători la serbarea "Pomului de Crăciun" organizată la Cercul Militar Național - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 75 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, la serbarea „Pomului de Crăciun” - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 73 ori.
Spectacol artistic susținut de Ansamblul Andantino - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 76 ori.
Moº Crãciun oferã daruri copiilor - foto Valentin Ciobîrcã
Moș Crăciun oferă daruri copiilor - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 69 ori.