Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, împreunã cu omologul sãu grec, Dimitris Avramopoulos, în timpul primirii oficiale de la sediul M.Ap.N. - foto Cãtãlin OvreiuMinistrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, împreunã cu omologul sãu grec, Dimitris Avramopoulos - foto Cãtãlin OvreiuAspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Cãtãlin Ovreiu
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, împreună cu omologul său grec, Dimitris Avramopoulos, în timpul primirii oficiale de la sediul M.Ap.N. - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 346 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, împreună cu omologul său grec, Dimitris Avramopoulos - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 354 ori.
Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 375 ori.
Aspect din timpul convorbirilor oficiale desfãºurate la sediul M.Ap.N. - foto Cãtãlin Ovreiu
Aspect din timpul convorbirilor oficiale desfășurate la sediul M.Ap.N. - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 378 ori.