Aspect de la parada militarã organizatã cu ocazia Zilei Naþionale a României, în Piaþa Constituþiei - foto Valentin Ciobîrcã
(Military parade organized in Constituþiei Square, on the National Day of Romania) 

Aspect de la parada militarã organizatã cu ocazia Zilei Naþionale a României, în Piaþa Constituþiei - foto Valentin Ciobîrcã 
(Military parade organized in Constituþiei Square, on the National Day of Romania)

Defilare a tehnicii de luptã - foto Petricã Mihalache 
(Combat vehicles and weapons at the parade)
Aspect de la parada militară organizată cu ocazia Zilei Naționale a României, în Piața Constituției - foto Valentin Ciobîrcă
(Military parade organized in Constituției Square, on the National Day of Romania)

Vizualizat: 718 ori.
Aspect de la parada militară organizată cu ocazia Zilei Naționale a României, în Piața Constituției - foto Valentin Ciobîrcă
(Military parade organized in Constituției Square, on the National Day of Romania)

Vizualizat: 687 ori.
Defilare a tehnicii de luptă - foto Petrică Mihalache
(Combat vehicles and weapons at the parade)
Vizualizat: 669 ori.
Aspect de la parada militarã organizatã cu ocazia Zilei Naþionale a României, în Piaþa Constituþiei - foto Valentin Ciobîrcã 
(Military parade organized in Constituþiei Square, on the National Day of Romania)

Aspect de la parada militarã organizatã cu ocazia Zilei Naþionale a României, în Piaþa Constituþiei - foto Valentin Ciobîrcã
(Military parade organized in Constituþiei Square, on the National Day of Romania) 

Exerciþiu de mânuire a armamentului executat de militarii Regimentului 30 Gardã "Mihai Viteazul" - foto Valentin Ciobîrcã
(Drill performance by the troops of the 30th "Mihai Viteazul" Guard Regiment)
Aspect de la parada militară organizată cu ocazia Zilei Naționale a României, în Piața Constituției - foto Valentin Ciobîrcă
(Military parade organized in Constituției Square, on the National Day of Romania)

Vizualizat: 661 ori.
Aspect de la parada militară organizată cu ocazia Zilei Naționale a României, în Piața Constituției - foto Valentin Ciobîrcă
(Military parade organized in Constituției Square, on the National Day of Romania)

Vizualizat: 637 ori.
Exercițiu de mânuire a armamentului executat de militarii Regimentului 30 Gardă "Mihai Viteazul" - foto Valentin Ciobîrcă
(Drill performance by the troops of the 30th "Mihai Viteazul" Guard Regiment)
Vizualizat: 641 ori.
Aspect din timpul paradei desfãºurate în Piaþa Constituþiei - foto Valentin Ciobîrcã
(Military parade in Constituþiei Square)Aspect din timpul retragerii cu torþe - foto Eugen Mihai 
(Retreat with torches)Militarii Regimentului 30 Gardã "Mihai Viteazul"  - foto Eugen Mihai 
(Troops of the 30th "Mihai Viteazul" Guard Regiment)
Aspect din timpul paradei desfășurate în Piața Constituției - foto Valentin Ciobîrcă
(Military parade in Constituției Square)
Vizualizat: 636 ori.
Aspect din timpul retragerii cu torțe - foto Eugen Mihai
(Retreat with torches)
Vizualizat: 445 ori.
Militarii Regimentului 30 Gardă "Mihai Viteazul" - foto Eugen Mihai
(Troops of the 30th "Mihai Viteazul" Guard Regiment)
Vizualizat: 421 ori.
Aspect din timpul retragerii cu torþe - foto Eugen Mihai 
(Retreat with torches)Retragere cu torþe cu prilejul Zilei Naþionale a României - foto Eugen Mihai 
(Retreat with torches on the National Day of Romania)Muzica Regimentului 30 Gardã "Mihai Viteazul" - foto Eugen Mihai
(The Band of the 30th "Mihai Viteazul" Guard Regiment)
Aspect din timpul retragerii cu torțe - foto Eugen Mihai
(Retreat with torches)
Vizualizat: 427 ori.
Retragere cu torțe cu prilejul Zilei Naționale a României - foto Eugen Mihai
(Retreat with torches on the National Day of Romania)
Vizualizat: 412 ori.
Muzica Regimentului 30 Gardă "Mihai Viteazul" - foto Eugen Mihai
(The Band of the 30th "Mihai Viteazul" Guard Regiment)
Vizualizat: 460 ori.