Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului SEEBA 15 (Distinguished Visitors’ Day at Exercise SEEBA-15)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, împreunã cu reprezenþii Crucii Roºii - foto M.Ap.N.
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa, alongside representatives of the Red Cross)

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, împreună cu reprezenții Crucii Roșii - foto M.Ap.N.
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa, alongside representatives of the Red Cross)